พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
ฮู้ตันพระแท้-เก๊

ข้อสอบฉบับแก้ใข วิชาพระกรุ โดยอาจารย์ อเล็ก พระกรุ


ข้อสอบฉบับแก้ใข วิชาพระกรุ โดยอาจารย์ อเล็ก พระกรุ

   
 

 

ข้อสอบกลางภาค วิชาพระกรุ โดย อาจารย์อเล็กพระกรุ

จากข้อสอบต่อไปนี้ ขอให้ทำโดยซื่อสัตย์ มีเวลาทำ 30 นาที ห้ามดู ห้ามค้นหา ถ้าเริ่มทำก็ทำให้จบ เขียนแต่คำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดลงไป เช่น 1 ก 2 ค เป็นต้นจากนั้นลงชื่อ คนที่ทำได้ 28 – 30 ข้อ ได้ A+ 25 – 27 ได้ A 21-24 ได้ B+ 18 – 20 ได้ C 15-17 ได้ D คนที่ตำกว่า 15 ติด F การสอบกลางภาค วิชาพระกรุ

 

 

 
     
โดย : alexanderulic   [Feedback +17 -0] [+0 -0]   Fri 17, Aug 2012 00:02:23
 
 

 1. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึง ลักษณะของพระกรุที่ถูกต้อง

ก. พระกรุคือพระที่คนโบราณสร้างไว้ แล้วขุดหลุมฝัง การเวลาผ่านไปแล้วคนมาขุดเจอ

ข. พระกรุคือพระที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ เพื่อสืบทอดพระศาสนา แล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีหรือที่ๆสมควร

ค. พระกรุคือพระที่คนโบราณสร้างไว้ แล้วนำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านไว้บูชาการเวลาผ่านมาจึงเรียกว่าพระกรุ

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Fri 17, Aug 2012 00:04:24

 

2. ขอใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

ก. เซียนแดงแยกแยะพระกรุเก๊-แท้ โดยการจับพลังพุทธคุณ

ข. เซียนดำ ชอบถามประหวัดพระจากคนขายก่อนซื้อพระ  โดยยึดหลักว่า พระต้องมาจากชาวบ้าน ไม่ใช่มาจากเซียน, และพระต้องมาจากคนแก่ที่อยู่ไกล่วัด หรือ คนที่เชื่อถือได้

ค.เซียนเอก ชอบจดจำตำหนิจากหนังสือพระ ก่อนจะไปเช่าพระที่สนามทุกครั้ง

ง. เซียนต้อม ชอบศึกษาธรรมชาติความเก่าและพิมพ์ทรงของพระกรุ หมั่นหาความรู้โดยการโดยการส่องพระแท้อยู่บ่อยๆ

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Fri 17, Aug 2012 00:05:54

 

 3. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

ก. พิมพ์ทรง ตำหนิ  ธรรมชาติความเก่า

ข. ตำหนิ  คราบกรุ รอยระเบิด

ค. รอยระเบิด ธรรมชาติความเก่า พิมพ์ทรง

 ง. พิมพ์ทรง ธรรมชาติความเก่า ตำหนิ

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Fri 17, Aug 2012 00:07:40

 

 4. คำกล่าวใดถูกต้อง

ก. การดูตำหนิสำคัญที่สุดในการตัดสินเก๊แท้ หากตำหนิมีไม่ครบแสดงว่าพระเก๊

ข. พิมพ์ทรงเป็นสิ่งแรกที่จะตัดสินว่าพระแท้หรือเก๊

ค. คราบกรุคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูพระกรุ พระที่เก่าจริงต้องมีคราบกรุเยอะๆ

ง. ถูกทุกข้อ

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Fri 17, Aug 2012 00:09:14

 

 5. ข้อใดไม่เข้าพวก

ก. พลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง สุพรรณบุรี

ข. พระร่วงกวาดลานวัด กรุวัดพระศรีมหาธาตุ สุโขทัย

ค. พระคง กรุวัดพระคง ลำพูน

ง. ซุ้มกอ กรุวัดพิกุล กำแพงเพร็ช

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Fri 17, Aug 2012 00:11:07

 

 6. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงคราบกรุได้ถูกต้องที่สุด

ก. คราบกรุคือเศษหินดินทรายที่เกาะอยู่บนองค์พระ ยิ่งเกาะเยอะแสดงว่าเก่าจริง

ข. คราบกรุคือดินเท่านั้นและต้องดูให้หนาๆ

ค. คราบกรุคือสิ่งที่เกาะบนผิวพระชั้นนอก เกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกเช่น ดิน รารัก ภายในเช่น สนิม คราบใข เป็นต้น

ง. ทุกทุกข้อที่กล่าวมา

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Fri 17, Aug 2012 00:12:33

 

 จงจับคู่ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

กรุเจดีสูง.........                                     ก.ปรกพระงั่ว กรุโรงทอ........                                      ข.นางพญา กรุวัดมหาธาตุ.......                                ค.พระร่วงนั่งหลังลิ่ม       กรุช้างล้อม.....                                      ง.นางแขนอ่อน
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Fri 17, Aug 2012 00:14:14

 

ข้อ 7-10 จงจับคู่ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ก.ปรกพระงั่ว  ข.นางพญา ค.พระร่วงนั่งหลังลิ่ม ง.นางแขนอ่อน

7. กรุเจดีสูง...............

8. กรุวัดมหาธาตุ............

9. กรุวัดช้างล้อม.........

10. กรุโรงทอ..........

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Fri 17, Aug 2012 00:19:37

 

 11. ข้อใดอธิบายถึงการเกิดรอยระเบิดตามธรรมชาติในเนื้อชินได้ถูกต้องที่สุด

ก.ต้องระเบิดรอบองค์พระเป็นหลุมๆและจะต้องมีเศษของชินที่ระเบิดติดออกมาเมื่อโดนสัมพัส

ข. ต้องระเบิดจากภายในออกมาภายนอก รอยที่ระเบิดเป็นสีดำแบบไฟไม่ขอนไม้มีรอยแยกแบบธรรชาติ

ค. ต้องระเบิดจากภายในมีรอยแตกรอบองค์พระ สีระเบิดเป็นสีอะไรก็ได้

ง. ต้องระเบิดเป็นรูๆมีคราบกรุเป็นจุดขาวๆในรอยระเบิด

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Fri 17, Aug 2012 00:21:21

 

 จากข้อ 12 – 17 จงเติมคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ก. ขาว  ข. ขาวอมเหลืองหนึกนุ่ม ค. พระเก๊ ง. ดำ จ.ปุ๋ยยูเรีย ฉ.เป็นหลุม

พระกรุวัดราชบูรณะ จากการส่งกล้องพบว่า เป็นการระเบิดแบบถลอก มีรอยแยกให้เห็นประปรายตามรอยระเบิดไม่มากนัก แต่ดูแล้วเป็นธรรมชาติ สีรอยระเบิดเป็น สี(12)...........บางแห่งพบว่ามีการระเบิดเป็นแบบ (13)………..โดยที่ขอบรอยระเบิดมีรอยปริแยกมาจากภายในและกลางหลุมมีเนื้อปะทุ และพบคราบไขกรุบางๆตามองค์พระคราบไขนี้มีสี(14)...........

พระเนื้อชินกรุวัดพระศรี จากการส่องกล้องพบว่าในหลุมระเบิดเป็นสี(15)...........ซึ่งอาจารย์พระกรุสอนว่าถ้าเจอเม็ดสีแบบนี้ในหลุมระเบิดเขาเรียกว่าเป็นการระเบิดโดยใช้(16)……….ซึ่งให้ตีเป็นพระ(17)………….ได้ทันทีโดยไม่ต้องหยิบขึ้นมาส่อง

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Fri 17, Aug 2012 00:22:45

 

 18.ลักษณะพระกรุเนื้อดินที่มีนวลดินแท้ควรเป็นแบบใด

ก. ต้องหนึกนุ่ม ออกด้านๆ เนื้อเหนียวเป็นตังเม เป็นธรรรมชาติ

ข.ต้องหนึกนุ่ม นวลตา และมีเงาสะท้อนเมื่อโดนแสงไฟ

ค.ต้องมีความหนึกนุ่ม นวลตา เนื้อพระเซ็ตตัวยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติ

ง.ต้องมีความหนึกนุ่ม นวลตา เนื้อพระเซ็ตตัวแข็งทื่อแบบกระดานไม้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Fri 17, Aug 2012 00:24:06

 

19.รักเก่าที่อยู่บนองค์พระหรือตะกรุคณาจารย์โบราณ ควรเป็นรักใด

ก.รักไทย

ข.รักพม่า

ค.รักเขมร

ง.รักจีน

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Fri 17, Aug 2012 00:25:16

 

 20.การดูรักเก่าควรพิจารณาดูแบบใด

ก. รักมีสีน้ำตาลเมื่อส่องกล้อง และจะต้องดูให้รักเปียกเหมือนยางไม้เพราะเมื่อรักผ่านกาลเวลามานานจะเกิดการหลอมละลายในตัวเองทำให้ดูเปียก

ข. รักต้องมีสีดำสนิด ดูแห้งเก่า ไม่เปียกเหมือนยางไม้ เพราะถ้ารักเปียกแสดงว่าเพิ่งจะลงรักใหม่

ค. รักมีสีน้ำตาลเมื่อส่องกล้อง มีความแห้งสนิด บนผิวรักส่องแล้วมีความเก่า ไม่เปียกเป็นยางไม้

ง. ถูกทั้ง ข และ ค

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Fri 17, Aug 2012 00:26:32

 

 จาก ข้อที่ 21 ถึง 30 ให้ดูภาพแล้วตอบคำถาม ก.พระแท้ ข.พระเก๊

 

 

21 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Fri 17, Aug 2012 00:28:09

 

 

 

 

22 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Fri 17, Aug 2012 00:29:07

 

 

 

23  จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Fri 17, Aug 2012 00:30:07

 

 

 

24 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Fri 17, Aug 2012 00:30:59

 

25 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Fri 17, Aug 2012 00:32:07

 

26 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Fri 17, Aug 2012 00:34:28

 

27 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Fri 17, Aug 2012 00:35:25

 

28 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Fri 17, Aug 2012 00:36:53

 

 

 

 

29จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 22 ] Fri 17, Aug 2012 00:42:48

 

30 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 23 ] Fri 17, Aug 2012 00:43:43

 

 

( เริ่ม 10.33 )
 
1.ข 2.ง 3.ก 4.ข 5.ข 6.ค 7.ง 8.ก 9.ค 10.ข
 
11.ข 12.ง 13.ฉ 14.ข 15.ก 16.จ 17.ค 18.ค 19.ง 20.ค
 
21.ข 22.ก 23.ก 24.ก 25.ข 26.ข 27.ก 28.ข 29.ก 30.ข
 
( ทำเสร็จ 10.54 )
 
ส่งข้อสอบครับ
 
โดย : jaw    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 24 ] Fri 17, Aug 2012 10:55:26

 

11:30 

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10  ,11  ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 , 30

12:00

 
โดย : วุฒิพรพระเหรียญ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 25 ] Fri 17, Aug 2012 12:14:46

 

 

1.ข 2.ง 3.ง 4.ข 5.ข 6.ค 7.ก 8.ข 9.ง 10.ค
 
11.ข 12.ง 13.ฉ 14.ข 15.ก 16.จ 17.ค 18.ค 19.ก 20.ข
 
21.ข 22.ก 23.ก 24.ก 25.ข 26.ข 27.ก 28.ข 29.ก 30.ข
 
เรื่องรักๆนี่ผมดูไม่ค่อยเป็นเลยครับอาจารย์
 
โดย : argo    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 26 ] Fri 17, Aug 2012 12:27:34

 

เอาคำตอบมาจากกระทู้เดิมข้างล่าง ไม่ทันสังเกตว่าอาจารย์เปลี่ยนข้อสอบใหม่ด้วย

ข้อ7-10 ใหม่

7.ง 8.ก 9.ค 10.ข

 
โดย : argo    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 27 ] Fri 17, Aug 2012 12:33:19

 

อาจารย์ใด้ตรวจข้อสอบ ของคนที่ทำไปแล้วแต่ยังไม่บอกผลคะแนน รอให้เพื่อนๆที่ติดตามตั่งแต่ต้นทำให้ครบกันก่อน สำหรับคนทีข้อสอบข้อใหนที่มีคนทำผิดกันเยอะจะเอามาอธิบาย และ ก็มีข้อสอบ บางข้อที่อาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องเป็นข้อนี้ เพราะ จะมีข้อสอบหลอกที่กำกวม  เท่าที่ ดูการตอบ ก็พอที่จะทำให้รู้ถึงพื้นฐานการดูพระกรุของแต่ละท่านได้ ระดับหนึ่ง เมื่อถึงเวลาประกาสผลคะแนน จะแนะนำเป็น รายๆ ไปว่าควรเพิ่มเต็มตรงใหนบ้าง  อาจารย์คิดว่าข้อสอบ กลางภาคนี้ ระดับความยากยัง กลางๆ คือไม่ยากไป แล้วก็ไม่ง่ายไป แต่ ปลายภาค จะยากกว่านี้  แต่จะมีน้อยข้อ กะว่าปลายภาคจะออกแค่ สิบห้าข้อ

คนที่สนใจติดตามเรียนตั่งแต่บทแรกๆ อยากให้ทำข้อสอบกันเยอะๆ 

  ปล อาจารย์ อเล็ก

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 28 ] Fri 17, Aug 2012 14:58:25

 

  1.ข  2.ง 3.ง 4.ข 5.ง 6.ค 7.ข 8.ค 9.ก 10.ง 11.ข 12.ง 13.ฉ 14.ข 15.ก 16.จ 17.ค

18.ค 19.ง 20.ก 21.ข 22.ก 23.ก 24.ก 25.ข 26.ข 27.ข 28.ข 29.ก 30.ข

ขอบคุณครับอาจารย์

 
โดย : คนรักษ์พระ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 29 ] Fri 17, Aug 2012 15:35:12

 

.ข   ๒.ง  ๓.ก  ๔.ข  ๕.ข  ๖.ค  ๗.ก  ๘.ข  ๙.ค  ๑๐.ง  ๑๑.ข  ๑๒.ง  ๑๓.ฉ  ๑๔.ข  ๑๕.ก  ๑๖.จ  ๑๗.ค  ๑๘.ค  ๑๙.ง  ๒๐.ค  ๒๑.ข  ๒๒.ก  ๒๓.ก  ๒๔.ก  ๒๕.ข  ๒๖.ข  ๒๗.ก  ๒๘.ข  ๒๙.ก  ๓๐.ข

เวลาทำ 14.30 นาที  ครับ

 

 
โดย : Changpu_02    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 30 ] Fri 17, Aug 2012 19:26:58

 

1 ข    2 ง    3 ก    4 ข   5 ก   6 ค   7 ค   8 ก   9 ข   10 ง   11 ข   12 ง   13 ฉ   14 ข   15 ก   16 จ   17 ค   18 ค   19 ง   20 ค   21 ก   22 ข   23 ก   24 ข     25 ข   26 ข   27 ข   28 ข   29 ก   30 ข

ผมมั่วข้อ 7 ถึง 10 คับอาจารณ์

 

 
โดย : kitipong29    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 31 ] Fri 17, Aug 2012 22:04:40

 

1.ก     2.ง     3.ง    4.ข     5.ข    6.ค   7.ก    8.ค    9.ข   10.ง 

11.ข  12.ง  13.ฉ  14.ข  15.ก  16.จ  17.ค  18.ค  19.ง   20.ค

21.ข  22.ก  23.ก  24.ข  25.ข  26.ข  27.ข  28.ก  29.ก  30.ข

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ อาจารย์ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ   (เริ่มทำ 04.10  ทำเสร็จ04.34  )

 
โดย : เชษฐ ลำพูน95    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 32 ] Sat 18, Aug 2012 04:35:51

 

1.ข 2.ง 3.ง 4.ข 5.ข 6.ค 7.ค 8.ข 9.ก 10.ง
11.ข 12.ก 13.ฉ 14.ข 15.ง 16.จ 17.ค 18.ค 19.ง 20.ง
21.ข 22.ข 23.ก 24.ก 25.ข 26.ก 27.ก 28.ข 29.ก 30.ข

ส่งคำตอบครับ ใช้เวลาทำ 20 นาที

 
โดย : อาจารย์ตุ้ย    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 33 ] Sat 18, Aug 2012 20:47:59

 

เริ่มทำข้อสอบ  12.39 น. 

1.ข2.ง3.ก4.ก5.ข6.ค7.ก8.ข9.ค10.ง11.ข12.ก13.ฉ14.ข15.ง16.จ17.ค18.ค19.ง20.ง21.ข22.ก23.ก24.ก25.ข26.ข27.ก28.ข29.ก30.ข

ทำข้อสอบเสร็จ 12.56 น.

ส่งข้อสอบกลางภาค อ.อเล็กซ์ เซียนพระกรุครับ... ติดตามข้อเขียนอาจารย์มาตั้งแต่ต้นครับ ขอบตุณ อ.อเล็กซ์ เซียนพระกรุที่ให้ความรู้มากๆครับ ...ขอบุญกุศลที่อาจารย์อ.อเล็กซ์ เซียนพระกรุ  ได้ถ่ายทอดให้ทุกประการ จงอำนวยอวยพรให้อ.อเล็กซ์  เซียนพระกรุ  มีสุขกาย สุขภาพใจ  สมบูรณ์แข็งแรง จิตใจแจ่มใส ไร้โรคภัยไข้เจ็บ มีเงิน มีทองใช้ไม่ขาดมือครับ...

 
โดย : มหาโอ    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 34 ] Sun 19, Aug 2012 13:02:16

 

1. ข  2. ง  3. ก  4.ง  5.ข  6.ค  7.ค  8.ข  9.ก  10ง  11.ข  12.ก  13.ฉ  14.ข  15.ก  16.จ  17.ค  18.ค  19.ง   20.ค   21.ข   22.ข   23.ก   24.ก  25.ข  26.ก  27.ข  28.ข  29.ข  30.ข  ใช้เวลาไป26นาทีเลยล่ะคับ

 
โดย : ล่ะอ่อนสันกำแพง    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 35 ] Sun 19, Aug 2012 14:03:51

 

1.ข  2.ง  3.ง  4.ข  5.ข  6. ค  7.ก  8.ค  9.ง  10.ข

11.ข  12.ง  13.ฉ  14.ข  15.ก  16.จ  17.ค  18.ค  19.ก  20.ง

21.ข  22.ก  23.ก  24.ก  25.ข  26.ข  27.ก  28.ข  29.ก  30.ข

 
โดย : ท่านซัน    [Feedback +2 -0] [+1 -0]   [ 36 ] Sun 19, Aug 2012 19:44:33

 

  "ส่งข้อสอบครับ"  1ข 2ง 3ก 4ข 5ข 6ค 7ก 8ข 9ค 10ง 11ข 12ง 13ฉ 14ก 15ข 16จ 17ค 18ค 19ง 20ง 21ข 22ก 23ก 24ก 25ข 26ข 27ข 28ข 29ข 30ข  ได้เท่าครับ    " ออกสนามได้หรือยังครับร้อนวิชา "

 
โดย : sukoncm    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 37 ] Tue 21, Aug 2012 04:51:02

 

    อาจารย์ครับผมลืมจับเวลาครับemo_27

 
โดย : sukoncm    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 38 ] Tue 21, Aug 2012 04:56:32

 

1ข 2ง 3ง 4ข 5ข 6ค 7ค 8ข 9ก 10ง

11ข 12ง 13ฉ 14ข 15ก 16จ 17ค 18ค 19ง 20ค

21ข 22ก 23ข 24ก 25ข 26ก 27ข 28ก 29ข 30ข 

เวลาประมาณ 20 นาที  

 
โดย : tumgiox    [Feedback +5 -0] [+2 -0]   [ 39 ] Tue 21, Aug 2012 13:38:30

 

เริ่มทำข้อสอบเวลา 10.00น ทำข้อสอบเสร็จเวลา 10.24น

1.ข  2 .ง 3.ง 4.ข 5.ข 6.ค 7.ง 8.ก 9.ค 10.ข 11.ข 12.ง 13.ฉ 14.ข 15.ก 16.จ 17.ค 18.ค 19.ง 20.ง

21.ข     22.ข      23. ก     24.ก     25.ข    26. ข    27.ก      28.ข       29. ก      30.ข

ขอบคุณครับอาจารย์

 
โดย : sukasame    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 40 ] Fri 24, Aug 2012 11:12:55

 

1.ข 2. ง 3.ง 4.ข 5.ข 6.ค 7.ง 8.ก 9.ค 10.ข 11.ข 12.ง 13.ฉ 14.ข 15.ก 16.จ 17.ค 18.ค 19.ง 20.ง 21.ข 22.ก 23.ก 24.ข 25.ข 26.ก 27.ข 28.ข 29.ก 30.ข

ใช้เวลา 21 นาทีครับ

 
โดย : มิตรล้านนา    [Feedback +11 -0] [+0 -0]   [ 41 ] Fri 24, Aug 2012 23:12:22

 

ปิดการทำข้อสอบกลางภาค วิชาพระกรุ ผลคะแนนจะออกภายในวันนี้ โปรดติดตาม

 

อเล็ก พระกรุ

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 42 ] Tue 28, Aug 2012 12:53:19

 

ขอบคุณครับ ไม่ทันส่ง

 
โดย : nook563    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 43 ] Sun 2, Sep 2012 00:04:11

 
ข้อสอบฉบับแก้ใข วิชาพระกรุ โดยอาจารย์ อเล็ก พระกรุ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.