พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระบูชายืน ครูบาดับภัย 24 นิ้ว


พระบูชายืน ครูบาดับภัย 24 นิ้ว


พระบูชายืน ครูบาดับภัย 24 นิ้ว


พระบูชายืน ครูบาดับภัย 24 นิ้ว

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระบูชายืน ครูบาดับภัย 24 นิ้ว
รายละเอียด :
 

พระบูชายืน ครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นดับภัยทั่วหล้า ( ครูบาดับภัย) 24 พ.ย. 2555 ขนาดฐานกว้าง 6 นิ้ว ความสูงรวมฐาน 24 นิ้ว ถือว่า เป็นรูปหล่อ อีกรุ่น ที่ออกแบบได้งดงาม พระเกจิดังแดน 209 รูป ร่วมอธิฐานจิตครับ พระบูชายืนอยู่ในชุดกรรมการเท่านั้น ไม่มีให้เช่าบูชาแยกครับ จัดสร้างทั้งหมด 134 องค์ องค์นี้ถ้าดูไม่ผิดหมายเลข 56 เลขสวย องค์พระหล่อหนา สวยสมบูรณ์ มีของสวยๆ หายาก พิธีใหญ่ มาแบ่งปันกันเบาๆ หลักพัน x,xxx เน้นไว ทัก โทร 0979204119/ID Line 0979204119

 

พระบูชายืน ครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นดับภัยทั่วหล้า ( ครูบาดับภัย) ปี 2555  ที่สุดแห่งที่สุดกับพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดแห่งล้านนา ที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้

รายนามพระมหาเถระ (นั่งปรก)

(วาระที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

๑. พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค ๗ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

๒. พระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดบุพพาราม

๓. พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง

๔. พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ เชียงราย

๕. พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย

๖. พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

๗. พระราชปริยัติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดท่าตอนพระอารามหลวง

๘. พระโสภณกิตติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดบ้านก้อง

๙. พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง

๑๐. พระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

๑๑.พระปัญญากรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดศรีทรายมูล

๑๒. พระศีลวัตรวิมล เจ้าคณะอำเภอสะเมิง วัดสะเมิง

๑๓. พระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง

๑๔. พระประชานาถมุนี วัดดอนจั่น

๑๕. พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน,แม่ฮ่องสอน ธ. วัดล้านลาฯ

รายนามพระมหาเถระ (นั่งปรก)

(วาระที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.)

๑. พระครูถาวรมงคลวัตร (ครูบาอินถา) วัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง

๒. พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก ปภาโส) วัดสุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก

๓. พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิต วัดท่าหลวงพระอารามหลวง

๔. พระศรีธรรมโสภณ จอ.เวียงหนองล่อง ลำพูน วัดพระธาตุหริภูญชัย

๕. พระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ แม่ริม

๖. พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) วัดศรีดอนมูล

๗. หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ อำเภอเชียงดาว

๘. ครูบาบุญเลิศ จตฺตมโล วัดทุ่งม่านใต้ ลำปาง

๙. พระครูพิมลธรรมรัต (ครูบาตั๋น เตชธัมโม) วัดย่าปาย สันกำแพง

๑๐. พระครูสังวรญาณโสภณ (หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฒโฑ) วัดถ้ำปากเปียง เชียงดาว

๑๑.พระครูวิมลศรัทธาธิคุณ (หลวงพ่อหมู) วัดดงป่าคำ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

๑๒. ครูบาออ ปณฺฑิต๊ะ วัดดอยธาตุเมืองนะ อ.เชียงดาว

๑๓. พระครูพินิจสารธรรม (ครูบาพรรณ) วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน

๑๔. ครูบาบุญศรี สุจิตฺโต สำนักสงฆ์สบก๋ง ลำปาง

๑๕. พระครูมงคลบุญญาคม (ครูบาบุญมา)สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสันกลาง ลำปาง

๑๖. พระครูพุทธบทเจติยารักษ์ (ครูบาพรชัย) วัดพระพุทธบาทสี่รอย

๑๗. ครูบาสนอง สุมะโน เจ้าอาวาสวัดดอยเขาควาย เชียงราย

๑๘. พระครูวิสารทกิตติยาภรณ์ วัดดอยแท่นพระ อำเภอสันทราย

 รายนามพระมหาเถระ (นั่งปรก)

(วาระที่ ๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.)

๑. พระครูวรวรรณาภรณ์ วัดไชยสถาน สารภี

๒. พระครูพิพิธปุญญาภิรัต (ครูบาอินตา) วัดศาลา ตำบลน้ำแพร่ หางดง

๓. พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจั๋นต๊ะรังษี) วัดกู่เต้า

๔. พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง)

๕. พระครูสุวัฒน์วรคุณ วัดสันป่าข่อย

๖. พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (พระมหาทองสุข) วัดบวกครกน้อย

๗. พระครูปัญญาโรจนคุณ (ครูบาอ้าย) วัดสันต้นเปา อ.สันทราย

๘.พระครูภาวนาวิรัช วัดร่ำเปิงตโปทาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่

๙. ครูบาบุญทา ยติกโร วัดเจดีย์สามยอด ลำพูน

๑๐. พระอาจารย์พีระ คมฺภีรธมฺโม วัดหนองป่าเหมือด ลำพูน

๑๑.พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย วัดพระบาทป๋างแฟน อำเภอดอยสะเก็ด

๑๒. พระครูปัญญาวราภรณ์ (ครูบาแก้ว) วัดศรีชุม อำเภอแม่วาง

๑๓. พระครูโสภณสารคุณ (ครูบาบุญมา) วัดศิริชัยนิมิต แม่วาง

รายนามพระมหาเถระ

เจริญจิตภาวนา (นั่งปรกเดี่ยว)

1.พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ

2.พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก แม่แตง เชียงใหม่

3.ครูบาตั๋น วัดม่อนปู่อิ่น เชียงใหม่

4.ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน เชียงใหม่

5.พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาอินทร) วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน

รายนามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

(วาระ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

๑. พระครูอมรธรรมทัต วัดพันอ้น

๒. พระศรีสิทธิเมธี วัดสวนดอกพระอารามหลวง

๓. พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ วัดอุโมงค์เถรจันทร์

๔. พระครูสมุห์เสนะ สุวิชฺโต วัดเจดียปล่อง

๕. พระครูประจักษ์พัฒนคุณ วัดแสนฝาง

๖. พระครูพิพัฒสมาจาร วัดชมพู

๗. พระครูสุธรรมาลังการ วัดชัยศรีภูมิ

๘. พระครูแดง สุธมฺโม วัดบวกครกหลวง

๙. พระครูวรญาณมงคล เจ้าคณะอำเภอฮอด วัดเมืองมาง

๑๐. พระครูสุนทรเจติยารักษ์ วัดพระธาตุดอยคำ

๑๑.พระครูพิศิษฐ์พิพิธการ เจ้าคณะตำบลช้างเผือกป่าตัน วัดข่วงสิงห์

๑๒. พระครูสุจิตวรญาณ วัดป่าตัน

๑๓. พระครูอาทรสังวรคุณ วัดบ้านท่อ

๑๔. พระครูโฆสิตปริยัติยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต ๒ วัดป่าแดงมหาวิหาร

๑๕. พระครูวิจิตรธรรมรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ริม วัดศรีชลธาร

๑๖. พระอธิการทอง กตปุญโญ วัดใหม่น้ำเย็น เชียงราย

๑๗. พระครูสาทรวรการ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดศรีทรายมูล

๑๘. พระครูสิริธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย วัดศรีบุญเรือง

๑๙.พระครูปริยัติโกวิท วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เมืองเชียงราย

๒๐. พระครูวิสุทธิเขมรัต รอง จอ.สันกำแพง วัดป่าตึง

๒๑. พระครูวิสิฐธรรมากร จต.สันกลาง วัดสีมาราม

๒๒. พระครูคำหล้า ปภากโร วัดป่าสักงาม

๒๓. พระครูปิยธรรมทัต รอง จอ.สันกำแพง วัดบ้านหม้อ

๒๔. พระครูกัลยาณวัตรสุนทร จอ.แม่แตง วัดสันปูเลย

๒๕. พระครูบุรีตารกานุรักษ์ จอ.เชียงดาว วัดอินทาราม

๒๖. พระครูรัตนสุตสุนทร วัดสันป่าข่อย

๒๗. พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์ วัดเจดีย์หลวง

๒๘. พระอธิการชัยวรวงศ์ อิทฺธิมนฺโต วัดประทานพร

๒๙. พระครูวิธารวรกิจ ผจล. วัดพระสิงห์ฯ

๓๐. พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ผจล.วัดพระสิงห์ฯ

๓๑. พระครูวิทิตศาสนาทร รจอ.เมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ

๓๒. พระครูโอภาสวิหารกิจ รจอ. สันทราย วัดสันคะยอม

๓๓. พระครูบุญยืน ธมฺมเสโณ วัดบ้านเอียก

๓๔. พระครูสุวัฒน์กิตติสาร จต.สันป่ายาง วัดหนองบัวหลวง

๓๕. พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา วัดธาตุคำ

๓๖. พระอธิการทิพย์ อรุโณ วัดป่าพร้าวใน

๓๗. พระครูสิริธรรมโฆษิต ผจล.วัดพระสิงห์ฯ

๓๘. พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ วัดลัฏฐิวัน ต.ริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

๓๙. พระครูอุดมธรรมรักขิต เจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต ๑ วัดผาบ่อง

๔๐. พระครูธีรธรรมประกาศ วัดปราสาท

๔๑. พระครูโสภณธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสารภี วัดพระนอนป่าเก็ดถี่

รายนามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

(วาระ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.)

๑. พระครูสุจิตธรรมวิมล วัดนางพญา พิษณุโลก

๒. พระครูสิริอาภากร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม วัดศรีบุญเรือง

๓. พระครูวิทิตรัตนคุณ วัดบุปผาราม แม่ริม

๔. พระครูกันตสุตานุกิจ วัดดงเหนือ ลำพูน

๕. พระครูวิบูลย์กิตติรักษ์ วัดช่างแต้ม

๖. พระอธิการดา จนฺทสาโร วัดทรายมูลเมือง (ไทย)

๗. พระครูประภัศร์สุตกิจ วัดหม้อคำตวง

๘. พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ วัดป่าแพ่ง

๙. พระครูสุวิมลธรรมรักษ์ วัดลอยเคราะห์

๑๐. พระครูสุจิตรัตนาทร วัดชัยมงคล

๑๑. พระมหาเกษม เขมาภินนฺโท เจ้าคณะตำบลฟ้าฮ่าม วัดท่าสะต๋อย

๑๒. พระครูปัญญาวิเชียร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม วัดแม่ริม

๑๓. เจ้าอธิการฐาปนพงษ์ ฐิตวฑฒโณ เจ้าคณะตำบลแม่แรมเขต วัดแม่สา

๑๔. พระครูมนูญบุญยากร วัดเจดีย์สถาน

๑๕. พระครูสุวัฒน์วรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง วัดงาแมง

๑๖. พระครูโสรัจพัฒนคุณ เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้เขต ๑ วัดทรายมูล

๑๗. พระอธิการปราโมทย์ สุภทฺโท วัดท่าศาลา

๑๘. พระครูขันติคุณาธาร เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้เขต ๒ วัดแม่สาบเหนือ

๑๙. พระครูอมรธรรมรักษ์ วัดน้ำริน

๒๐. พระอธิการมงคล จนฺทปญฺโญ วัดกองขากหลวง

๒๑. พระครูเทพวรธรรม เจ้าคณะตำบลสะเมิงเหนือ วัดทุ่งล้อม

๒๒. พระครูโกวิทชาครธรรม เจ้าคณะตำบลยั้งเมิน วัดบ้านป้อก

๒๓. พระครูสุภาจารวัตร วัดงิ้วเฒ่า

๒๔. พระครูชาคริยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่สาบ วัดแม่ตุงติง

๒๕. พระอธิการประพันธ์ ฐานวโร วัดสันป่ายาง

๒๖. พระครูรัตนธรรมพินิจ รอง จอ.หางดง วัดกำแพงงาม

๒๗. พระครูวีรปัญญากร วัดจำปาลาว

๒๘. พระครูสันติธรรมโชติ วัดท่าข้าม จต.สบเปิง

๒๙. พระครูวิบูลอาจารวัตร วัดบ้านเป้า แม่แตง

๓๐. พระครูจันทพรหมทัศน์ วัดพรหมจริยาราม

๓๑. พระครูกิตติรัตนานุกุล ผช.จล. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

๓๒. พระครูรัตนสารสาทร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

๓๓. พระครูสุนทรวิภาค จอ.อมก๋อย วัดแสนทอง

๓๔. พระครูอัมพวานุรักษ์ วัดสันต้นม่วงเหนือ

๓๕. พระครูวิเศษนันทคุณ วัดนาหวาย จ.น่าน

๓๖. พระครูวิบูลจันทสาร วัดดวงดี

๓๗. พระครูสุนทรพิมลศีล

๓๘. พระครูสิริพัฒนพิศาล รจอ. เถิน ลำปาง วัดแม่วะหลวง

๓๙. พระครูวิรุฬศรัทธาวัตร วัดศรีเกิด สันป่าตอง

๔๐. พระอธิการเผด็จ กาญจโน วัดดอนแก้ว สันป่าตอง

๔๑. พระครูโกศลสังฆคุณ เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว วัดแม่ขาน สะเมิง

๔๒. พระครูสันติธรรมวัฒน์ วัดเชียงมั่น

๔๓. พระครูอเนก วัดบ้านปาง ลำพูน

๔๔. พระครูศีลขันธ์สังวร วัดหางดง อำเภอฮอด เชียงใหม่

๔๕. พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม เจ้าคณะอำเภไชยปราการ วัดอรัญญวาสี

๔๖. พระครูสุจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง วัดพระบาทอุดม เชียงใหม่

๔๗. พระครูอดุลธรรมโสภิต รองเจ้าคณะอำเภอฝาง วัดประทุมมาวาส

๔๘. พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ วัดป่าไม้แดง

๔๙. พระดวงคำ วชิโต วัดแม่ลานคำ

๕๐. พระอธิการธรรมชัย ธมฺมานนฺโท วัดป่ากล้วย

๕๑. พระณรงค์ อินทฺสาโร วัดป่าคา

๕๒. พระอธิการมงคล จนฺทสาโร วัดโป่งปะ

๕๓. พระอธิการสมชาย นาถธมฺโม วัดศาลาโป่งกวาว

๕๔. พระวิเชียร จตฺตมโล วัดต้นตัน

๕๕. พระฐากูร ฐานกุโร วัดแม่แพะ

๕๖. พระอธิการอุดม อุปสโม วัดแม่เลย

๕๗. พระเพิ่มศิล สุทฺธจิตฺโต วัดต้นลาน

๕๘. พระวิรัตน์ วิโรจโน ป่าพะโอ

๕๙. พระแดนชัย ฐิตเมธี วัดต้นผึ้ง

๖๐. พระชัยยันต์ สุทธสีโล วัดปางเติม

๖๑. พระครูใบฎีกาสุภัทรชัย สุจิตโต วัดทุ่งยาว

๖๒. พระอธิการทวี อาทโร วัดรุ่งอรุณ

๖๓. พระภานุพันธ์ ภานุวณฺโณ วัดขุนสาบ

๖๔. พระครรชิต สุภทฺโท วัดหาดส้มป่อย

๖๕. พระไพศาล พรหมปญฺโญ วัดใหม่ รพช.

๖๖. พระประจักษ์ โสธโณ วัดแม่ขะปู

๖๗. พระอธิการโกมินทร์ ธมฺมสาโร วัดศรีรัตนาวาฏคีรี

๖๘. พระชาญชัย ถาวโร วัดบ่อแก้ววนาราม

๖๙. พระวิเชียร วชิโร วัดแม่โต๋

๗๐. พระอธิการทองสุข ทีปธมฺโม วัดอมลอง

๗๑. พระอธิการวัน นรินโท วัดอังคาย

๗๒. เจ้าอาวาส วัดศรีดอนมูล

๗๓. พระยุทธนา กนฺตสีโล เลขานุการเจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้เขต ๑

๗๔. พระธีรวุฒิ ธีรปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้เขต ๒

รายนามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

(วาระ ๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.)

๑. พระครูสิทธิวรคุณ วัดเมธัง

๒. พระปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์ วัดพวกแต้ม

๓. พระครูสิริพัฒนานุกุล วัดพวกหงส์

๔. พระครูสุนทรขันติรัต รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง วัดศรีเกิด

๕. พระครูศรีปัญญาวิเชียร วัดหมื่นเงินกอง

๖. พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล วัดพันแหวน

๗. พระครูบุญยากรวิโรจน์ เจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต ๒ วัดพันเตา

๘. พระครูเมธาธรรมประยุต วัดฟ่อนสร้อย

๙. พระครูสมุห์ประจบ จิรวฒฺฑโน วัดหมื่นตูม

๑๐. พระมหาวิษณุ จารุธมฺโม วัดเจ็ดลิน

 

๑๑. พระครูวิรุฬธรรมวัฒน์ วัดควรค่าม้า

๑๒. พระอธิการประสงค์ สิริจนฺโท วัดราชมณเฑียร

๑๓. พระครูสมุห์บุญเรือง โชติปญฺโญ วัดทุงยู

๑๔. พระมหา ดร. อาทิตย์ อธิปญฺโญ วัดอินทขีล

๑๕. พระครูกิตติชัยโมลี วัดชัยพระเกียรติ

๑๖. พระครูโสภิตสีลาจาร เจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต ๒ วัดดอกเอื้อง

๑๗. พระอธิการประทวน อธิจิตโต วัดดอกคำ

๑๘. พระปลัดอาทิตย์ อภิวฑฺฒโน วัดดวงดี

๑๙. พระอธิการสงกรานต์ วิรชยเมธี วัดหมื่นล้าน

๒๐. พระอธิการสมพงษ์ อธิจิตฺโต วัดสำเภา

๒๑. พระอธิการชาลี กลฺยาโณ วัดป้านปิง

๒๒. พระอธิการอานนท์ วิสุทฺโธ วัดล่ามช้าง

๒๓. พระมหาวิตัน วชิรญาโณ วัดเชียงยืน

๒๔. พระปลัด ดร.ดวงคำ อภิวฑฺฒโน วัดโลกโมฬี

๒๕. พระครูพิศาลบุญนิวิฐ วัดอู่ทรายคำ

๒๖. พระครูสุทธิจิตตาภิรัต วัดหมื่นสาร

๒๗. พระสมุห์อรุณ อรุโน วัดพวกเปีย

๒๘. พระครูปลัดประสิทธิ์ รัตนเมธี วัดศรีปิงเมือง

ราคา :
 x,xxx
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0979204119, 0979204119
วันที่ :
 11/06/24 08:14:38
 
 
พระบูชายืน ครูบาดับภัย 24 นิ้ว พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.