พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

เหรียญสุระสะตี วัดทุ่งโป่ง รุ่นแรก


เหรียญสุระสะตี วัดทุ่งโป่ง รุ่นแรก


เหรียญสุระสะตี วัดทุ่งโป่ง รุ่นแรก

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 เหรียญสุระสะตี วัดทุ่งโป่ง รุ่นแรก
รายละเอียด :
 

#เหรียญพระนางสุระสะตี่มหาเทวี เทพีผู้ยิ่งด้วยโชคลาภและปัญญา เนื้อทองแดง เลขประจำองค์ 530 #รุ่นแรก ของวัดทุ่งโป่ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2556 สภาพสวยคากล่อง สนใจเชิญสอบถามได้ครับ ในคติความเชื่อการนับถือเทวดาหรือนัต ของชาวพม่า-ไทใหญ่ มาแต่โบราณนั้นมีมากมายหลายสิบองค์ หนึ่งในนั้นก็คือ “สุระสะตี่เหม่ต่อ” หรือพระนางสุระสะตี่มหาเทวี ซึ่งมีความเชื่อกันว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ นั้น ได้มีเทวดานางหนึ่งได้ลงมาบำเพ็ญบารมี โดยได้เข้าไปร้องขอที่อยู่กับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงได้มอบหมายให้นางได้เข้าไปเฝ้ารักษาหอพระไตรปิฎก อันเป็นที่บรรจุไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ชาวพม่า-ไทใหญ่จึงมีความเชื่อว่าพระนางเป็นผู้ทรงความรู้ และเป็นเจ้าแห่งศิลปะศาสตร์ทุกแขนง เช่น ก่อนจะมีการเรียนการสอน มีการเทศนา หรือขับร้อง ฟ้อนรำ การเฮดกวาม การแสดงจ๊าตไต (ลิเกไทใหญ่) จะมีการอัญเชิญพระนางมาประสิทธิ์ประสาท โดยวิธีการที่เรียกว่า “กินอาง ซวางอางสุระสะตี่” เพื่อขอให้พระนางเป็นผู้ให้พรก่อนทุกครั้งไป อีกทั้งพระนางยังเป็นเทวดาที่มีรูปร่างสวยงาม น่านิยมชมชอบ เป็นที่ติดตาตรึงใจแก่ผู้พบเห็น จึงมีความเชื่ออีกว่าพระนางเป็นเจ้าแห่งความงาม เป็นเมวดาผู้มีสิริ หากใครได้ระลึกถึงพระนางย่อมเป็นผู้มีสิริ เป็นเสน่หาที่รักแก่คนทั้งหลาย ย่อมก้าวสู่ในที่กลางประชุมชนได้อย่างไม่หวั่นไหว มีจิตใจอาจหาญอยู่ทุกเมื่อ เป็นที่รักแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ดังนั้นทางวัดทุ่งโป่งได้เล็งเห็นความสำคัญของพระนางผู้เป็นเทพีผู้ยิ่งด้วยปัญญาและโชคลาภ และเพื่อสืบทอดวิชา “ครูสุระสะตี่” ให้คงอยู่สืบต่อไป จึงได้จัดสร้างเหรียญพระนางสุระสะตี่มหาเทวีขึ้นมาเป็นครั้งแรกของล้านนา เพื่อให้เป็นมงคลวัตถุเหมาะสำหรับพกพาติดตัว แก่นักร้อง นักแสดง นักธุรกิจ นักเรียน เพื่อขอพรให้พระนางได้พระสารทพรทุกครั้งไป วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 1.เพื่อเป็นอนุสติ สร้างกำลังใจให้ชนทั้งหลายยึดมั่นเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในภาวะโลกไร้ที่พึ่ง 2.เพื่อยังคนที่ไม่ศรัทธาให้ศรัทธา ยังคนที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย 3.เพื่อนำปัจจัยที่ทุกท่านร่วมทำบุญ นำไปสร้างพระธาตุเจดีย์สุเหล่ (จำลอง) ของวัดทุ่งโป่ง และก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดให้แล้วเสร็จ และถวายไว้ในพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อไป #จำนวนการสร้าง 1.เหรียญเนื้อทองคำ สร้าง 3 เหรียญ 2.เหรียญชุดกรรมการ สร้าง 56 ชุด (เงิน,นวะโลหะ,อัลปาก้า,ตะกั่ว) 3.เหรียญเนื้อสำริด (ชนวนฯ) สร้าง 108 เหรียญ 4.เหรียญเนื้อตะกั่ว สร้าง 56 เหรียญ 5.เหรียญเนื้อทองฝาบาตร สร้าง 619 เหรียญ 6.เหรียญเนื้อทองแดง สร้าง 2,000 เหรียญ 7.เหรียญเนื้อทองฝาบาตร-ทองแดง (ไม่ตัดปีก) สร้างเนื้อละ 17 เหรียญ (ไม่มีให้บูชา) รายนามพระเกจิคณาจารย์เมตตาอธิฐานจิต เหรียญพระนางสุระสะตี่มหาเทวี เทพีผู้ยิ่งด้วยโชคลาภและปัญญา รุ่นแรก วัดทุ่งโป่ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1.หลวงปู่พระมงคลววรากร (หลวงปู่ชาญ อิณมุตฺโต) วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ (อายุ 100 ปี) 2.หลวงพ่อพระครูนิวิฐมณีวง (หลวงพ่อสะอาด อาวุธสีโล) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ 3.หลวงปู่พระสุนธรธรรมานุวัตร (หลวงปู่เอียด อินฺทวํโส) วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา 4.หลวงพ่อพระครูสมบูรณ์จริธรรม (หลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน) วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา 5.หลวงปู่ปู่ยวง สุภทฺโท วัดหน้าต่างใน จ.อยุธยา 6.หลวงพ่อพระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป) วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา 7.หลวงพ่อพระครูพิศาลจริยาภิรม (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม 8.หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม 9.หลวงพ่อพระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋ ) วัดหูช้าง จ.นนทบุรี 10.หลวงปู่สุข สุขเปโม วัดป่าหวาย จ.สิงห์บุรี 11.หลวงพ่อเอิบ ฐิตธมฺโม วัดซุ้มกระต่าย จ.ชัยนาท 12.หลวงปู่ครูบาครอง ขตฺติโย วัดท่ามะเกว๋น จ.ลำปาง 13.พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ (ครูบามนตรี ธมฺมเมธี) วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่ 14.หลวงปู่ครูบาบุญทา ยติกโร วัดเจดีย์สามยอด จ.ลำพูน 15.ครูบาสิงห์ทอง อินฺทวงฺโส วัดป่าบุก จ.ลำพูน 16.หลวงปู่ครูบาสุข ชาตสุโข วัดป่าซางน้อย จ.ลำพูน 17.หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน จ.เชียงใหม่ 18.หลวงปู่ครูบาตั๋น ปญฺโญ วัดม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่ 19.หลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 20.หลวงพ่อพระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์(พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่ 21.หลวงปู่พระครูโสภณสารคุณ (ครูบามา ตโมนุโท) วัดศิริชัยนิมิต จ.เชียงใหม่ 22.หลวงปู่พระครูประภากรวิสุทธิ์ (ครูบาบุญปั๋น ปภากโร) วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่ 23.หลวงปู่พระครูอรรถกิจจาธร (ครูบาอุ่น อตฺถกาโม) วัดโรงวัว จ.เชียงใหม่ 24.หลวงปู่พระครูพิมลธรรมรัต (ครูบาตั๋น เตชธมฺโม) วัดย่าพาย จ.เชียงใหม่ 25.ครูบาคำฝั้น อินฺทวณฺโณ วัดกอโชค จ.เชียงใหม่ 26.ครูบาเมือง วัดต้นกอก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 27.ครูบาอินถา ปญฺญาวชิโร วัดศรีลังกา (กอโชค) จ.เชียงใหม่ 28.ครูบาอินถา ถาวโร วัดอินทราพิบูลย์ จ.เชียงใหม่ 29.ครูบาอินสม สุทฺธจิตฺโต วัดเทพกุญชร จ.เชียงใหม่ 30.ครูบาบุญต่อ (ครูบาจง) อุปลวณฺโณ วัดศรีสว่าง จ.เชียงใหม่ 31.ครูบาน้อย เตชปญฺโญ วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่ 32.หลวงปู่ครูบาอินตา กตปุญฺโญ วัดศาลา จ.เชียงใหม่ 33.หลวงปู่ครูบาออ ปณฺฑิต๊ะ วัดพระธาตุดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม่ 34.เจ้าปู่อูวิมะละ วิมโล วัดถ้ำเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 35.หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่ 36.ครูบาปัณฑิต๊ะ วัดพระธาตุดอยยวนคำ เมืองพง พม่า 37.พระรัตนรังสี (ครูบาพ่อแสงหล้า ธมฺมสิริ) วัดพระธาตุสายเมือง ท่าขี้เหล็ก พม่า 38.ครูบาธรรมจีนะ สุจิณฺโณ วัดศรีบุญเรือง จ.พะเยา 39.หลวงพ่อพระครูสุนทรพุทธิคุณ (ครูบาสงบ) วัดต๊ำน้ำล้อม จ.พะเยา 40.พระอาจารย์เดช ฐิตธมฺโม วัดป่าบง จ.เชียงราย 41.หลวงพ่อประเสริฐ ปุญฺญกาโม วัดพระบาทเวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน 42.พระอาจารย์สิทธิ สิทฺธิปญฺโญ วัดร้องขุ้ม จ.เชียงใหม่ 43.พระอาจารย์อภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ วัดทุ่งโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน ** พิธีล้านนามหาพุทธาภิเษก-เถราภิเษก รูปหล่อหลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ และเหรียญท้าวจตุโลกบาล วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 9-10 พฤษจิกายน 2556 ** พิธีสมโภชเทวตาภิเษกเหรียญพระนางสุระสะตี่มหาเทวี เทพีแห่งโชคลาภและปัญญา รุ่นแรกของวัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 7 พฤษจิกายน 2556

ราคา :
 459
โทรศัพท์ :
 0898525553, 0898525553
วันที่ :
 20/06/22 13:26:03
 
 
เหรียญสุระสะตี วัดทุ่งโป่ง รุ่นแรก พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.