พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

ตะกรุดพระรอด7ตนวัดทุ่งโป่ง เนื้อเงิน


ตะกรุดพระรอด7ตนวัดทุ่งโป่ง เนื้อเงิน


ตะกรุดพระรอด7ตนวัดทุ่งโป่ง เนื้อเงิน


ตะกรุดพระรอด7ตนวัดทุ่งโป่ง เนื้อเงิน

โทรถาม กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ตะกรุดพระรอด7ตนวัดทุ่งโป่ง เนื้อเงิน
รายละเอียด :
 

**ตะกรุดยันต์พระรอดหลวง(พระรอด7ตน)

**ตะกรุดยันต์พระรอดหลวงพระรอด7ตนนี้สร้างจากเนื้อเงินแท้ผสมชนวน จำนวนการสร้าง99ดอก ขนาดยาว2.4cm. สร้างโดยสำนักวัดทุ่งโป่ง เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน**

**ให้นำตะกรุดมาอาราธนา ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและคุณครูบาอาจารย์และนำมาคาดเอวหรือพกติดตัว ป้องกัน การถูกกระทำย่ำยีจากภูตผีปีศาจผีกะพรายตายโหง สัมภเวสีทั้งหลาย ป้องกันคุณไสย คุณผีคุณคน ลมเพลมพัด เสนียดจัญไร ป้องกันอุบัติเหตุเภทภัยอันตราย แคล้วคลาดจากอุปัทวะเหตุทั้งหลายแล (ยกเว้นเกิดแต่กรรมเก่า)**

**เสกกำกับด้วยคาถานี้นะโม 3 จบ "พุทธัง ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง สัพป๊ะกั๋มมัง ประสิทธิเม /กั๋ทธะจิตตั๋งบังเป๊กธากั๋ด/สะหะวะสะต๊ะสะนะ/นะยะต๋ะสะต๋ะป๋ะต๊ะ/นะหิโสตั๋ง นะบังตั๋ง/ว่า3จบ**

----------------------------------------------------------------------------------

เมื่อต้นปี 2559 ข้าพเจ้าได้จัดสร้างพระกริ่งมหาสิทธิโชค แบบพระบัวเข็มศิลปะพม่า (พระกริ่งจะออกงานไหว้ครูปีนี้) และพระเปลวปล่องฟ้า เพื่อสืบสานพุทธศิลป์และพุทธาคมให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน ในการนี้ใช้ชนวนล้วนๆไม่ได้ผสมโลหะอะไรมากจากโรงงานเลย(ผสมโลหะโรงงานเพื่อให้เนื้อไม่พรุนแค่นั้น) เมื่อเทพระกริ่งและพระเปลวปล่องฟ้าเสร็จ ยังเหลือโลหะที่เป็นชนวนมวลสารอยู่จำนวนหนึ่ง ทางขะหนานแอร์สล่า แอร์ ระแข่ง ได้ปรึกษาว่าเมื่อโลหะชนวนเหลืออยู่จึงอยากขออนุญาตสร้างตะกรุดโลหะ ในรูปแบบเล็กๆกะทัดรัดถวาย ข้าพเจ้าเล็งเห็นเจตนาอันดีงามจึงอนุญาตตามนั้น เมื่อเสร็จแล้วจึงเริ่มนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกตามวาระต่างๆตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และนำออกใส่ตู้วัตถุมงคลของวัดให้บูชาเมื่อต้นปีที่แล้ว วันนี้จึงจะมาขอเล่าสักนิดว่าทางวัดเราได้ใส่อะไรไปบ้างตามจำนวนการสร้างดังนี้

เนื้อเงิน สร้างจำนวน 99 ดอก

เนื้อชนวน(ไม่ขัดผิว)87 ดอก

เนื้อชนวน ขัดผิว 999 ดอก

 

**ชนวนมวลสาร ในการจัดสร้างพระกริ่งมหาสิทธิโชค และพระเปลวปล่องฟ้ามหาเศรษฐี และตะกรุดพระรอด 7ตน วัดทุ่งโป่ง เมืองปาย**

๑. ชนวนพระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร

๒. ชนวนพระกริ่งเจ้าคุณศรีฯ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร

๓. ชนวนรูปหล่อรุ่น เจริญสุข หลวงปู่เล็ก จนทสโร วัดทำนบ อ่างทอง

๔. ชนวนพระกริ่งเศรษฐีล้มลุก หลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมมปญโญ วัดร้องขุ้ม เชียงใหม่

๕. ชนวนรูปหล่อ รุ่นกินบ่เสี้ยง ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมมปญโญ วัดร้องขุ้ม เชียงใหม่

๖. ชนวนพระกริ่งเกสรศีลคุณ หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง

๗. ชนวนพระกริ่งปุญฺญมากโร หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่

๘. ชนวนพระหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี

๙. ชนวนพระกริ่งโปร่งฟ้าธรณีสาร ครูบาศรีวรรณ อินทสโร วัดบ้านโห้ง เชียงใหม่

๑๐. ชนวนรูปหล่อหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ วัดเพชรบุรี สุรินทร์

๑๑. ชนวนพระกริ่ง ๓ รอบ ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

๑๒. รวมชนวนโลหะต่างๆ จากบ้านมหาเวทย์ ๓๒ โดยคุณภูษิต อยู่ดี จ.พิษณุโลก

๑๓. ชิ้นส่วนเนื้อสัมฤทธิ์พระศิลป์เชียงแสน อายุ700กว่าปี

๑๔. ชนวนแหวนจักรเพชรพระนารายณ์ วัดทุ่งโป่ง

๑๕. ชนวนพญาโต มหาโภคทรัพย์ วัดทุ่งโป่ง เมืองปาย

๑๖. ชนวนเนื้อสัมฤทธิ์ พระเชียงแสน อายุกว่า 700ปี

๑๗. ตะปูเนื้อสำริด ตอกพระธาตุวัดกิตติ จ.เชียงใหม่

๑๘. ตะปูเนื้อสำริด ตอกพระธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

๑๙. ตะปูเนื้อสำริด ตอกพระธาตุวัดยั้งหย้อง ประตูชัย จ.พะเยา

๒๐. แผ่นทองยอดฉัตรวัดมหาวัน เชียงใหม่

๒๑. แผ่นทองยอดฉัตร วัดร้องขุ้ม เชียงใหม่

๒๒. ทองจั๋งโก๋ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

๒๓. ทองจังโก๋ พระธาตุเจดีย์หลวง เชียงใหม่

๒๔. ทองจังโก๋ พระธาตุลำปางหลวง ลำปาง

๒๕. ทองจังโก๋ พระธาตุวัดยั้งหย้อง ประตูชัย จ.พะเยา

๒๖. ชนวนแหวนมหาสำเร็จ วัดเขาอ้อ พัทลุง

๒๗. ชนวนทองขวานฟ้า พระครูบาปัณฑิต๊ะ วัดพระธาตุดอยยวนคำ พม่า

๒๘. ทองคำผีแมน

๒๙. เข็มสักเนื้อสำริดของครูอาจารย์รุ่นเก่า

ตะกรุดต่างๆ

๓๐. ตะกรุดเก้าหย้อเก้าแป้ หลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมมปญโญ วัดร้องขุ้ม

๓๑. ตะกรุดยันต์เสื้อ หลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมมปญโญ วัดร้องขุ้ม

๓๒. ตะกรุดจำปาสี่ต้น หลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมมปญโญ วัดร้องขุ้ม

๓๓. ตะกรุดหัวใจ ๑๐๘ หลวงพ่อสันติ์ ถาวโร วัดทุ่งมอก อ.เชียงคำ จ. พะเยา

๓๔. ตะกรุดพญาลิงลม ครูบาจันทร์ โชติโก วัดน้ำแป้ง พะเยา

๓๕. ตะกรุดหลวงพ่อบุญ โสภโณ วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี

๓๖. ตะกรุดมหาอำนาจ,ยอดพระอภิธรรม หลวงพ่อประเสริฐ

๓๗. ตะกรุดมงกุฎพระพุทธเจ้า หลวงพ่อประเสริฐ

๓๘. ตะกรุดรัตนมาลา หลวงปู่เทียม วัดกษัตราฯ

๓๙. ตะกรุด ๑๒ มหาชัย ครูบาสม วัดเมืองราม

๔๐. ตะกรุดครูบาแก้ว กาวิโร วัดดอยทีมู จ.ตาก

๔๑. ตะกรุดสี่มหา หลวงพ่ออุดม อุตตมปญฺโญ วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา

๔๒. ตะกรุดเก่าของครูบาอาจารย์ต่างๆแต่โบราณ

๔๓. แผ่นจารยันต์ ๑๐๘ นะปถมัง ๑๔ นะ

๔๔. แผ่นจารหลวงปู่ไดโนเสาร์ (หา สุภโร) วัดป่าสักกะวัน(ภูกุมข้าว) จ.กาฬสินธุ์

๔๕. แผ่นจารพระสุทธิธรรมโสภณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

๔๖. แผ่นจารพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม

๔๗. แผ่นจารหลวงปู่บุญ โสภโณ วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

๔๘. แผ่นจารหลวงพ่อสมชาย พุทธสโร วัดโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

๔๙. แผ่นจารหลวงปู่ชาญ อิณมุตฺโต วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ

๕๐. แผ่นจารหลวงพ่ออนันต์ วิสุทฺโธ วัดบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

๕๑. แผ่นจารหลวงพ่อตี๋ ขนฺติโก วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

๕๒. แผ่นจารหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

๕๓. แผ่นจารหลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร วัดพระยาญาติ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

๕๔. แผ่นจารหลวงปู่เอียด อินฺทวํโส วัดไผ่ล้อม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

๕๕. แผ่นจารหลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน วัดหน้าต่างนอก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

๕๖. แผ่นจารหลวงปู่ยวง สุภทฺโท วัดหน้าต่างใน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

๕๗. แผ่นจารหลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

๕๘. แผ่นจารหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาสฯ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

๕๙. แผ่นจารหลวงพ่ออุดม อุตฺตมปญฺโญ วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา

๖๐. แผ่นจารหลวงพ่อเอื้อน อตฺตมโน วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

๖๑. แผ่นจารหลวงพ่อสมบูรญ์ ปิยธมฺโม วัดลำพันบอง อ.หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี

๖๒. แผ่นจารหลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

๖๓. แผ่นจารหลวงพ่อเอิบ ฐิตธมฺโม วัดซุ้มกระต่าย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

๖๔. แผ่นจารหลวงพ่อสะอาด อาวุธสีโล วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

๖๕. แผ่นจารครูบาแก้ว กาวิโร วัดดอยทีมู อ.แม่ระมาด จ.ตาก

๖๖. แผ่นจารหลวงปู่ครูบาครอง ขตฺติโย วัดท่ามะเกว๋น อ.เถิน จ.ลำปาง

๖๗. แผ่นจารหลวงปู่ครูบาเสน เขมจาโร วัดผาปังหลวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

๖๘. แผ่นจารครูบาหยัด อคฺคเตโช วัดแม่พริกบน อ.แม่พริก จ.ลำปาง

๖๙. แผ่นจารพระครูบามนตรี ธมฺมเมธี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีอ.เด่นชัย จ.แพร่

๗๐. แผ่นจารครูบาบุญทา ยติกโร วัดเจดีย์สามยอด อ.ป่าซาง จ. ลำพูน

๗๑. แผ่นจารครูบาสิงห์ทอง อินฺทวงฺโส วัดป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

๗๒. แผ่นจารหลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ปภากโร วัดป่าแดด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

๗๓. แผ่นจารหลวงปู่ครูบาตั๋น เตชธมฺโม วัดย่าพาย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

๗๔. แผ่นจารหลวงปู่ครูบาอินตา กตปุญฺโญ วัดศาลา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

๗๕. แผ่นจารครูบาอินถา ปญฺญาวชิโร วัดศรีลังกา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

๗๖. แผ่นจารหลวงปู่ครูบาบุญมา ตโมนุโท วัดศิริชัยนิมิต อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

๗๗. แผ่นจารครูบาคำฝั้น อินฺทวณฺโณ วัดกอโชค อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

๗๘. แผ่นจารครูบาคำปัน ญาณวโร วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่

๗๙. แผ่นจารครูบาออ ปณฺฑิตะ วัดพระธาตุดอยจอมแวะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๘๐. แผ่นจารหลวงปู่ครูบาศรีมรรค์ ยโสธโร วัดบ่อเต่า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

๘๑. แผ่นจารครูบาประเสริฐ ปวโร วัดหนองปลามัน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

๘๒. แผ่นจารครูบาวิมะละ วิมโล วัดเวฬุวัน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๘๓. แผ่นจารครูบาอินสม สุทธจิตฺโต วัดปางน้ำฮ้าย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๘๔. แผ่นจารครูบาจีณะ สุจิณฺโณ วัดศรีจอมเรือง อ.เมือง จ.พะเยา

๘๕. แผ่นจารหลวงปู่ครูบาจันทร์ โชติโก วัดน้ำแป้ง อ.ปง จ.พะเยา

๘๖. แผ่นจารหลวงพ่อสงบ กตสนฺโต วัดต๊ำน้ำล้อม อ.เมือง จ.พะเยา

๘๗. แผ่นจารพระครูบาปัณฑิตะ วัดพระธาตุดอยยวนคำ เมืองพง พม่า

๘๘. แผ่นจารครูบาพ่อแสงหล้า ธมฺมสิริ วัดพระธาตุสายเมือง ประเทศพม่า

๘๙. แผ่นจารหลวงพ่อประเสริฐ วัดพระพุทธบาทฯอ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

๙๐. แผ่นจารพระอาจารย์อภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ วัดทุ่งโป่ง เมืองปาย

๙๑. พระกริ่ง ๖ รอบ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

๙๒. พระกริ่งคลองด่าน วัดปานประสิทธาราม จ.สมุทรปราการ ๒๕๔๓

๙๓. พระกริ่งเศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ หลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม ๒๕๕๔

๙๔. พระกริ่งบาเก็ง สองแผ่นดิน วัดศรีดอนชัย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

๙๕. พระกริ่ง วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพมหานคร ๒๕๐๖

๙๖. รูปหล่อพระเจ้าเพชรศรีมุงเมือง รุ่นแรก วัดศรีมุงเมือง เชียงใหม่ ๒๕๕๐

๙๗. เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน นนทบุรี

๙๘. รูปหล่อ ครูบาเผือก ฐิตเมโธ วัดไชยสถาน เชียงใหม่ ๒๕๔๗

๙๙. รูปหล่อหลวงปู่ครูบาบุญตัน วัดย่าพาย เชียงใหม่ รุ่นแรก ๒๕๕๖

๑๐๐. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างอุโบสถวัดบ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

๑๐๑. รูปหล่อหลวงพ่อปุย ศรีวิชัย วัดปากลัด จ.พิจิตร รุ่นเททองหล่อพระประธาน

๑๐๒. รูปหล่อ ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่เจือ ปิยสีโล วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

๑๐๓. พระชัยสังกิจโจ รุ่นแรก หลวงปู่สังข์ สงฺกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่ ๒๕๕๕

๑๐๔. เหรียญสามกษัตริย์ จ. เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕

๑๐๕. เหรียญดวงกายสิทธิ์ หลวงตาม้า วิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๑๐๖. เหรียญสมเด็จองค์ปฐม วัดเขาแร่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ๒๕๔๕

๑๐๗. เหรียญสิงห์ป้อนเหยื่อมหาเศรษฐี หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา ๒๕๓๘

๑๐๘. เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา รุ่นทำบุญอายุ ๘๑ปี

๑๐๙. เหรียญสมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ วัดดอนแก้ว จ.ลำพูน ๒๕๕๘

๑๑๐. เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชฺชโย วัดไชยสถาน (เจดีย์ ๙ ยอด) จ.เชียงใหม่ ๒๕๕๗

๑๑๑. เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปญฺโญ รุ่นบุญญาบารมี วัดธาตุมหาชัย นครพนม ๒๕๓๖

๑๑๒. เหรียญหลวงพ่อแพ เขมงฺกโร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี รุ่นพิเศษแพ ๙๑

๑๑๓. เหรียญมะพร้าว หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุดท้าย ๒๕๑๕

๑๑๔. เหรียญรุ่น๑๒มหาชัย ครูบาอินสม อินทสโร วัดเมืองราม จ.น่าน ๒๕๒๕

๑๑๕. เหรียญรุ่นฝนแสนห่า ครูบาอินสม อินทสโร วัดเมืองราม จ.น่าน ๒๕๓๗

๑๑๖. เหรียญรุ่นแรกครูบาบุญมา อุตฺตโม วัดแสงสว่าง จ.เชียงใหม่

๑๑๗. เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์สนิท อภิวฑฺฒโน วัดช่างฆ้อง เชียงใหม่

๑๑๘. เหรียญรุ่นแรกครูบากองคำ กตปุญฺโญ วัดดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

๑๑๙. เหรียญครูบาปัน โพธิรงฺสี วัดแม่ยะ อ.บ้านตาก จ.ตาก รุ่นแรกวันเกิด ๒๕๓๔

๑๒๐. เหรียญหลวงปู่เจียม อติสโย วัดอินทราสุการาม จ.สุรินทร์ ๒๕๓๗

๑๒๑. เหรียญโองการพระนารายณ์ ครูบาอินสม สุทธจิตฺโต วัดปางน้ำฮ้าย จ.เชียงราย

๑๒๒. เหรียญแซยิด ๕ รอบ หลวงพ่ออนันต์ วิสุทโธ วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ

๑๒๓. เหรียญครูบาศรีวิชัย สิริวิชฺชโย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ๒๕๑๘

๑๒๔. เหรียญครูบาศรีวิชัย สิริวิชฺชโย รุ่น สร้างวิหารวัดแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่

๑๒๕. เหรียญครูบาน้อย ชยวํโส วัดบ้านปง จ.เชียงใหม่ รุ่นสร้างอาคาร ๒๕๓๘

๑๒๖. เหรียญครูบาออ ปณฺฑิตะ รุ่น๑๐๐ปี วัดพระธาตุจอมแวะ จ.เชียงใหม่

๑๒๗. เหรียญพระประธานวัดบ้านทัพ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ๒๕๕๓

๑๒๘. เหรียญหลวงพ่อเมี้ยน พุทธสิริ วัดโพธิ์กบเจา อยุธยา ๒๕๒๑

๑๒๙. เหรียญโชคดี วัดสุวรรณาราม อ.เมือง จ.เชียงราย ๒๕๖๐

๑๓๐. เหรียญหลวงพ่อยิ้มเมืองปาย วัดทรายขาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๒๕๕๙

๑๓๑. เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม สุเมโธ วัดไพร่ฟ้า จ.ปทุมธานี ๒๕๑๔

๑๓๒. เหรียญพระมหาอุปคุต ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอนเรือง พม่า

๑๓๓. เหรียญเจ้าสัวทันใจ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ ๒๕๕๙

๑๓๔. เหรียญเมตตา วัดทรงธรรมฯ สมุทรปราการ

๑๓๕. เหรียญหลวงพ่อน้อย เตชปุญฺโญ วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ ๒๕๒๔

๑๓๖. เหรียญหลวงพ่อหน่าย อินทสีโล วัดบ้านแจ้ง อยุธยา

๑๓๗. เหรียญหลวงพ่อยิ้ม วัดนางกุย อยุธยา ๒๕๕๒

๑๓๘. เหรียญหลวงพ่อพูล อตตรกฺโข วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม รุ่นบูชาครู

๑๓๙. เหรียญหลวงพ่อเชิญ ปญฺญสิริ วัดโคกทอง อยุธยา รุ่นเจริญทรัพย์ ๒๕๔๐

๑๔๐. เหรียญหลวงพ่อดำ วัดลาดสิงห์ จ.สุพรรณบุรี

๑๔๑. เหรียญหลวงพ่อธรรมโชติ วัดเขานางบวช จ.สุพรรณบุรี ๒๕๕๕

๑๔๒. เหรียญหลวงพ่อประเทือง อติกฺกนฺโต วัดหนองย่างทอย เพชรบูรณ์ ๒๕๔๖

๑๔๓. เหรียญหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ นครปฐม รุ่น ๖ รอบ ๒๕๓๘

๑๔๔. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดหลักสี่ กทม ๒๕๒๗

๑๔๕. เหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่ออุดม อุตตมปญฺโญ วัดพิชัยสงคราม อยุธยา ๒๕๕๙

๑๔๖. เหรียญพระเจ้าตนหลวง จ.พะเยา ๒๕๑๒

๑๔๗. เหรียญครูบาอินตา สุนนฺโท วัดคงคาราม จ.เชียงใหม่ ๒๕๑๘

๑๔๘. เหรียญพระอาจารย์วัน อุตฺตโม รุ่นนิรันตราย วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร ๒๕๑๘

๑๔๙. เหรียญหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ วัดถ้ำเสือ กระบี่ รุ่นเสาร์ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๕๐. เหรียญพระอาจารย์ผา ฐานธมฺโม วัดไตรสามัคคี ๒๕๕๑

๑๕๑. เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี รุ่น ๑๐๐ ปี

๑๕๒. เหรียญบรมครูฤษี หลวงพ่อดุ่ย วัดหนองผักนาก จ.สุพรรณบุรี ๒๕๔๑

๑๕๓. เหรียญหลวงพ่อสมบูรณ์ ปิยธมโม วัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี ๒๕๕๖

๑๕๔. เหรียญหลวงพ่อยิด จนฺทสุวณฺโณ วัดหนองจอก จ. ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นสมปรารถนา

๑๕๕. เหรียญหลวงพ่อหยอด จนฺทวํโส วัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อายุ ๘๔ปี

๑๕๖. เหรียญหลวงพ่อพยุง สุนฺทโร วัดบัลลังค์ จ.สุพรรณบุรี ไตรมาส ๒๕๓๙

๑๕๗. เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี

๑๕๘. เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อยิ้ม วัดหนองผักนาก จ.สุพรรณบุรี รุ่น เสาร์ ๕

๑๕๙. เหรียญหลวงพ่อปี จนฺทาโภ วัดกระโดงทอง อยุธยา

๑๖๐. เหรียญเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ ๒๕๒๑

๑๖๑. เหรียญท้าวจตุโลกบาล วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๒๕๕๖

๑๖๒. เหรียญหลวงปู่คำ สุวณฺณโชโต วัดหนองแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ๒๕๓๗

๑๖๓. เหรียญพระมหาอุปคุต รุ่นแรก วัดอมราวาส อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๒๕๑๗

๑๖๔. เหรียญหลวงปู่เทียม สิริปญโญ วัดกษัตราฯ อ.เมือง จ. อยุธยา ๒๕๑๘

๑๖๕. เหรียญพระมหาอุปคุต รุ่นแรก วัดทุ่งโป่ง

๑๖๖. แหวนพระพุทธหลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก อยุธยา

๑๖๗. แหวนแขนหลวงพ่อดุ่ย อคฺควณฺโณ วัดหนองผักนาก จ.สุพรรณบุรี

๑๖๘. แหวนพิรอดหลวงพ่อเอื้อน อตตมโน วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

๑๖๙. รูปหล่อสิงห์เมตตาบารมี หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข วัดไผ่ล้อม นครปฐม ๒๕๔๖

๑๗๐. พระยอดธงหลวงพ่อแย้ม ปิยวณฺโณ วัดตะเคียน นนทบุรี รุ่นสุริยุปราคา ๒๕๓๘

๑๗๑. รูปหล่อเสือหลวงพ่อปาน วัดปีกกา สมุทรปราการ

๑๗๒. รูปหล่อเสือ หลวงปู่ชาญ วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

๑๗๓. รูปหล่อเสือ หลวงปู่ครูบาบุญตัน เตชธมฺโม วัดย่าพาย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

๑๗๔. รูปหล่อเสือ หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน

๑๗๕. ชนวนเหรียญ,รูปหล่อ,คณาจารย์ต่างๆมากมาย

๑๗๖. ชนวนเหรียญและรูปหล่อครูบาอาจารย์ต่างๆ

๑๗๗. แผ่นจารต่างๆที่ครูบาอาจารย์เมตตาจาร

อินทภิกขุ วัดทุ่งโป่งเมืองปาย เล่าไว้กันลืม

23/2/63

 

ตะกรุดพระรอด 7 ตนนี้ ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตและนำเข้าพิธีมังคลาภิเษกต่างๆดังนี้

๑. พระครูบาเจ้าสล่าหลวงอูวิชัยยะ วัดกองมูคำ เขมรัฐนครเชียงตุง

๒. ครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ วัดพระธาตุสายเมือง ท่าขี้เหล็ก พม่า

๓. หลวงพ่ออุดม อุตฺตมปญฺโญ วัดพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

๔. พระอาจารย์จิรพงษ์ ธีรวโร วัดจอมเกษ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

๕. หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญฺโญ วัดพันสี อ.หนองขาหย่าง จ. อุทัยธานี

๖. หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร วัดพระยาญาติ อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

๗. พระอาจารย์สมจิตร คุณกโร วัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน จ.นครปฐม

๘. หลวงปู่สนม อติธมฺโม วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

๙. หลวงพ่อวิชา รติยุตฺโต วัดชอนทุเรียน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

๑๐. หลวงปู่ครูบาอูปแก้ว ฐิตสาโร วัดป่าลาน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

๑๑. ครูบาอินถา ปญญาวชิโร วัดต้นโชค อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

๑๒. ครูบาดวงจันทร์ เขมรโต วัดมะกับตอง อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

๑๓. ครูบาประเสริฐ ปวโร วัดหนองปลามัน อ.พร้าว จ. เชียงใหม่

๑๔. หลวงปู่ครูบาวิมะละ วิมโล วัดพระธาตุดอยจอมแวะ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๑๕. หลวงปู่ครูบาแก้ว รตโน วัดบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

๑๖. ครูบาดวงจันทร์ ขนฺติธโร วัดแม่สาบเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

๑๗. หลวงปู่ครูบาคำฝั้น อินฺทวณฺโณ วัดกอโชค อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

๑๘. พระครูนันทเจติยารักษ์ (ครูบาโต) วัดพระธาตุสุนันทา อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่

๑๙. พระอาจารย์สิทธิ สิทธิปญโญ วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

๒๐. ครูบาจีณะ สุจิณโณ วัดศรีจอมเรือง อ.เมือง จ. พะเยา

๒๑. ครูบาอินสม สุทธจิตฺโต วัดปางน้ำฮ้าย อ.แม่สรวย จ. เชียงราย

๒๒. ครูบาแก้ว กาวิโร วัดดอยทีมู อ.แม่ระมาด จ.ตาก

๒๓. ครูบาหยัด อคฺคเตโช วัดแม่พริกบน อ.แม่พริก จ. ลำปาง

๒๔. พระครูบาก๋วน อภิญฺโญ วัดกุ่มเนิ้ง อ.เถิน จ.ลำปาง

๒๕. พระครูอนุรักษ์ธรรมคุณ (ครูบาอ่อง อุทโย) วัดหมอแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

๒๖. หลวงพ่อประเสริฐ ปุญญกาโม วัดพระพุทธบาท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

๒๗. พระอาจารย์อภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ วัดทุ่งโป่งอ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

๒๘. พ่อสล่าหนานพงษ์ อ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

**ทั้งได้นำเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกตามวาระต่างๆดังนี้**

1. พิธีสมโภชพุทธาภิเษก พระนาคปรก สธ. (สมเด็จพระเทพฯเสด็จเป็นองค์ประธาน) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 19 เมษายน 2559

2. พิธีสมโภชมหาพุทธาภิเษกพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา 17 ต.ค. 2559

3. พิธีมหาเถราภิเษก เหรียญ"เจริญสุข" ณ พระอุโบสถวัดวุฑฒิราษฎร์(บ้านฟ่อน) หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก 19 มีนาคม 2561

4. พิธีมหามังคลาภิเษก พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ. มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 25 มีนาคม 2561

5. พิธีมหาพุทธาภิเษก เหรียญพระเจ้าตนหลวง ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ(พระเจ้าตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา 26 มีนาคม 2561

6. พิธีมังคลาเทวาภิเษก พระไพรศรพณ์อัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ.วัดสักกวัน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

7. พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อสุวรรณนาวาสะเปาคำ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 ณ.วัดเชียงยืน (สันโค้งหลวง) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

8. พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสุวิชาประดิษฐ์ฯ วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

9. พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ. วัดสุวรรณาราม ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

10. พิธีเถราภิเษกรูปหล่อพระครูบาวัดไม้ฮุง วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ.วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อินทภิกขุ เล่าไว้กันลืม

24/2/2563

 

ราคา :
 โทรถาม
โทรศัพท์ :
 0871120506, 0871120506
วันที่ :
 28/07/20 23:49:08
 
 
ตะกรุดพระรอด7ตนวัดทุ่งโป่ง เนื้อเงิน พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.