พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวัลย์


พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวัลย์


พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวัลย์

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวัลย์
รายละเอียด :
 

พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ จ.ชลบุรี ** พระปิดตาหลวงพ่อแก้วใช้มวลสารจากว่านมงคล 108 ชนิด อาทิ ไม้ไก่กุก กาฝากรัก กาฝากมะยม กาฝากมะขาม ฯลฯ มาผสมกับ ผงอิทธิเจ ผงปถมัง ผงพุทธคุณ นำมาบดเป็นผงแล้วกรอง จากนั้นใช้น้ำรักเป็นตัวประสานและเม็ดรักซึ่งได้จากต้นรักที่เป็นมงคลนามตำผสมลงไป แล้วกดพิมพ์ออกมาเป็นองค์พระ ** ดังนั้นเนื้อองค์พระจะละเอียด นอกจากนี้มักปรากฏเม็ดสีน้ำตาล สีแดง ซึ่งเกิดจากว่านขึ้นประปราย และถ้าหากองค์พระสึกจะเห็นเนื้อในละเอียดเป็นสีน้ำตาลอมดำ คนโบราณจึงเรียก **เนื้อกะลา** เพราะจะเห็นเป็นจุดเล็กๆคล้ายกะลาเก่าขัดมัน พระบางองค์จะมีการจุ่มรักหรือปิดทอง ***พุทธคุณของพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้นเด่น ทางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภ อุดมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ธนสารสมบัติ โดยเฉพาะทางอุดมมหาเสน่ห์ใครเห็นใครรัก โดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามชะงักนักแต่หลวงพ่อท่านสาบไว้ว่าถ้าได้มาเป็นเมียแล้วไม่เลี้ยงดู ทิ้งขว้างให้ตายแบบหมาข้างถนนและที่ชะงักอีกอย่างคือตัดไม่ตายขายไม่ขาด เคยมีผู้ที่แขวนพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เกิดมีศัตรูขนาดสั่งให้มือปืนมายิงทิ้งแต่พอมือปืนมาเห็นเข้าก็เปลี่ยนใจไม่อยากยิงนึกสงสารไม่อยากทำ หลวงพ่อแก้ว ท่านเป็นคนบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่านเกิดเมื่อพ.ศ.2337 ครอบครัวของท่านประกอบอาชีพชาวประมง บางท่านว่าท่านคงจะอุปสมบทที่วัดพระทรง สมัยเด็กท่านเป็นเด็กวัดท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยแตกต่างไปจากเด็กทั่วๆ ไป คือแทนที่ท่านจะเกเรหรือซุกซนตามวิสัยเด็กทั่วๆ ไป แต่ตรงกันข้ามท่านกลับมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนๆ ตลอดจนสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ที่อาศัยวัดเป็นอย่างดี ประกอบด้วยท่านเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะและมีสติปัญญาอันชาญฉลาด ในการเรียนรู้วิชาการต่างๆจนเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ครูสอนเป็นอันมาก ทำให้สมภารเจ้าวัดเล็งเห็นว่า ถ้าเด็กคนนี้มีโอกาสบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้ว ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นกำลังอันสำคัญแก่พระศาสนามิใช่น้อย ด้วยเหตุนี้เองท่านสมภารเจ้าวัดจึงจัดแจงให้เด็กชายแก้ว ได้บรรพชาเป็นสามเณรแก้ว ตั้งแต่นั้นมาการบรรพชาอุปสมบท เมื่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ครั้นเมื่อมีอายุครบบวชแล้ว ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ อาศัยที่ท่านมีความเพียร ความอดทนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วประมาณ ปีพ.ศ. 2364 ตรงกับรัชกาลที่สอง หลวงพ่อแก้วท่านได้ธุดงค์ผ่านมาทางภาคตะวันออก และได้มาพักแรมอยู่ ณ สถานที่แห่งหนึ่งในตัวเมืองเมืองชลบุรีซึ่งในสมัยนั้น ยังเป็นป่ารกชัฏด้วยป่าไม้เบญจพรรณต่างๆ สาเหตุเนื่องมาจากสงครามเมื่อครั้งเสียกรุงในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทำ การกู้อิสรภาพนั่นเอง วัดวาอารามต่างๆ ที่ถูกทำลายไม่ได้รับการปฏิสังขรณ์ ชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นฐานนั้น ส่วนมากมีการศึกษาน้อยไม่มีวัดที่จะอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา จะเป็นด้วยวาสนาของชาวเมืองชลบุรีหรอกกระมังที่ทำให้ท่านธุดงค์ผ่านมา และด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ของท่านๆจึงปักกลดอยู่ที่นั่นเพราะความน่าเลื่อมใสของท่าน ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็นำอาหารมาทำบุญอีกทั้งชาวบ้านก็นิยมหาของขลังไว้คุ้มครอง เมื่อเห็นพระรุกขมูลมาและมีวัตรปฏิบัติแปลกกว่าพระธุดงค์รูปอื่นก็เกิดความ เลื่อมใสเข้าไปขอเครื่องรางของขลังกับท่าน ส่วนท่านเมื่อมีญาติโยมมาหาท่านก็เชื้อเชิญต้อนรับด้วยธัมมปฏิสันถารเพราะท่านมีธรรมเป็นเครื่องให้เมื่อญาติโยมในละแวกนั้นเกิดความเลื่อมใส ทำให้ท่านเริ่มบูรณะซากปรักหักพังของวัดร้างวัดหนึ่ง ด้วยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมในละแวกนั้นเป็นอย่างดีจนพอใช้การได้แล้ว ท่านได้ตั้งชื่อว่าวัดเครือวัลย์ คงถือเอานิมิตที่มีเถาวัลย์ปกคลุมอยู่มากมายก็ได้ ***หลวงพ่อแก้วท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมสูง มีเวทย์มนต์ คาถาขลังและศักดิ์สิทธิ์ ท่านตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมคือมี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นภาคพื้นในจิตใจของท่านจิตใจของท่านเปี่ยมไปด้วยความรักและความสงสารในสัตว์โลกและยินดีเมื่อเขาได้ดี และวางใจเป็นกลางไม่ดีใจและไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ อาศัยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตสูงเช่นนี้ ท่านจึงสร้างพระเป็นรูปพระปิดตาเพราะ **พระปิดตาแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการไม่ดูไม่มองอะไร คือไม่เพ่งโทษและหาโทษผู้อื่น ตั้งความเมตตาและกรุณา เที่ยงตรงต่อมนุษย์และสัตว์อื่นเสมอกันหมด ดุจดังพื้นแผ่นดินที่มั่นคง ไม่ยินดียินร้ายในของหอม และของเหม็นที่พวกมนุษย์ทิ้งลงแผ่นดิน ฉะนั้นหลวงพ่อแก้ว ท่านวางจิตเป็นกลางไม่รักคนนี้ เกลียดคนนั้น หรือชังคนโน้น ไม่ปรารถนาให้ใครเดือดร้อนเพราะท่าน ท่านถือหลักว่า ใครใคร่ลาภจงได้ลาภ ใครใคร่บุญ จงได้บุญดังนี้ กราบสาธุ**

คาถาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์  ***ตั้งจิตให้สงบอธิษฐานแล้วกล่าวนโม 3 จบ***

** อิติ ปาระมิตา ติงสา         อิติ สัพพัญญู มาคะตา

    อิติ โพธิมะนุสสะ ปัตโต   อิติ ปิโส จะเต นะโมฯ **

คาถาเมื่ออาราธนาจะใช้บูชาติดตัว

** อิทธิเจ  ตะโส ทันหัง คัณหาหิฯ **

ราคา :
 
โทรศัพท์ :
 0897003867, 0817644237
วันที่ :
 17/05/20 22:30:05
 
 
พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวัลย์ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.