พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ


พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ


พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ
รายละเอียด :
  พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ เนื้อโลหะทองเหลืองเก่าขนาดความสูงรวมฐาน 4 ซม. พระสารีบุตรนั้นได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะ คือ เลิศกว่าผู้อื่น ในด้านเป็นผู้มีปัญญามาก สามารถแสดงอริยสัจได้เท่าเทียมกับพระศาสดา ทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดีพระอัครสาวกเบื้องขวา เอตทัคคะในด้านมีปัญญามาก คือ เป็นแม่ทัพฝ่ายธรรม เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนา เมื่อภิกษุมาทูลลาพระศาสดา พระองค์จะตรัสให้ไปลาพระสารีบุตรก่อน และท่านเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญในด้านความกตัญญู ด้วยท่านถือว่าพระอัสสชิเถระเป็นผู้ให้ความสว่างเป็นคนแรกเมื่อทราบว่าพระอัสสชิอยู่ ณ ทิศใด ในเวลาจำวัด (นอน) ท่านต้องหันศีรษะไปทางทิศนั้นเสมอ และแม้ราธพราหมณ์ซึ่งเคยตักบาตร พระสารีบุตรเพียงทัพพีเดียวท่านก็จดจำได้และเป็นผู้สงเคราะห์ให้ราธพราหมณ์ได้บวชในพระพุทธศาสนา พระโมคคัลลานะนั้นได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ในด้านมีฤทธิ์ คือ มีความเป็นเลิศในหลายด้านโดยเฉพาะด้าน มโนมยิทธิ คือ มีฤทธิ์ทางใจ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ในการก่อสร้างพระบรมศาสดามอบให้เป็นผู้อำนวยการควบคุมงานก่อสร้างวัดบุพพารามมหาวิหารและโลหะปราสาทที่นางวิสาขาสร้างถวาย ณ เมืองสาวัตถีอันเป็นวัดที่พระบรมศาสดาเสด็จไปประทับอยู่ ๖ พรรษา ท่านได้รับการยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดีและเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย คู่กับพระสารีบุตรผู้เป็นพระธรรมเสนาบดีและอัครสาวกเบื้องขวา สาธุ...    
ราคา :
 
โทรศัพท์ :
 0817644237, 0897003867
วันที่ :
 28/03/20 00:28:04
 
 
พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.