พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

เหรียญครูบาคำหล้า รุ่นแรก กะไหล่เงิน


เหรียญครูบาคำหล้า รุ่นแรก กะไหล่เงิน


เหรียญครูบาคำหล้า รุ่นแรก กะไหล่เงิน


เหรียญครูบาคำหล้า รุ่นแรก กะไหล่เงิน

ขายแล้ว กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 เหรียญครูบาคำหล้า รุ่นแรก กะไหล่เงิน
รายละเอียด :
 

ประวัติยอๆครับ( สังวโร ภิกขุ)

อาจารย์หล้า ครูบาคำหล้า สังวโร.jpg เกิด 23 มกราคม พ.ศ. 2460 มรณภาพ 8 มกราคม พ.ศ. 2533 อายุ 73 อุปสมบท 28 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พรรษา 53 วัด วัดพระธาตุขุนห้วยสวด ท้องที่ พะเยา ครูบาคำหล้า เป็นพระมหาเถระแห่งล้านนา ผู้ที่บูรณะพระธาตุสำคัญหลายแห่ง เช่น พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยจอมสักสังวราราม พระธาตุดอยเขาควาย จังหวัดเชียงราย เจดีย์วัดนาหนุน จังหวัดน่าน ฯลฯ   ประวัติ แก้ไข   ครูบาคำหล้า สังวโร เกิดเมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2460 ที่บ้านเลขที่ 16 หมูที่ 14 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรคนสุดท้องของ นายใจ และนางน้อย สุภายศ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุได้ 8 ปี ที่โรงเรียนจำรูญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พออายุ 9 ปี ได้ล้มป่วยกระเสาะกระแสะ พ่อแม่จึงนำไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ซึ่งขณะนั้นท่านพำนัก ณ วัดเชียงยืน (วัดสันโค้งหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย [1]   มีพี่น้องร่วมสายโลหิตด้วยกัน 5 คน และท่านเป็นคนสุดท้องจึงได้นามว่า “คำหล้า” มีรายชื่อดังนี้   นางบุญปั๋น เนตรสุวรรณ นางสุจา วิจิตรรัตน์ (เสียชีวิต) นางสุข สุภายศ (เสียชีวิต) นางสุวรรณ สุรัตน์ ครูบาคำหล้า สํวโร(มรณภาพ) [2] บรรพชา แก้ไข   ครูบาศรีวิชัย ได้ทำการบรรพชาให้ ครูบาคำหล้า ณ วัดเชียงยืน ประมาณ พ.ศ. 2470 หลังจากบูรณะพระธาตุดอยตุงเสร็จแล้ว ครูบาศรีวิชัยก็ธุดงค์กลับลำพูน ครูบาคำหล้าได้พำนักที่วัดเชียงยืน หลังจากนั้นครูบาคำหล้าก็ได้เรียนหนังสือจนจบชั้นประถม 4 จึงเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงลาออกจากการเป็นนักเรียน ด้านปริยัติธรรมท่านสอบได้นักธรรมชั้นตรี ที่วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาอักษรพื้นเมือง(อักษรธรรมล้านนา หรือตั๋วเมือง) กับพระครูปัญญา ที่วัดฮ่างต่ำ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2479) [3]   อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ณ พัทธสีมาวัดมุงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูพุทธิสารเวที (แฮด เทววังโส) เจ้าคณะจังหวัดในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยได้รับฉายาว่า “ฐิตสํวโร” ครูบาคำหล้าเป็นพระที่มีปฏิปทาคล้ายกับครูบาศรีวิชัยมาก เช่น การไม่ฉันเนื้อ การถือฉันมื้อเดียวเป็นวัตร ชอบธุดงค์ และสร้างถาวรวัตถุทั้งศาสนสถาน และสาธารณสถาน ครูบาคำหล้า สังวโร เคยธุดงค์ข้ามไปในเขตเมืองเชียงตุง เมืองพะยาก เมืองเชียงรุ่ง เมืองเลน และเคยจำพรรษาที่เมืองผง(เมืองพง) สหภาพพม่า เป็นเวลา 3 ปี ท่านได้สร้างถาวรวัตถุมากมายในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 20 แห่ง ใน พ.ศ. 2496 ท่านได้รับนิมนต์จากพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุ ให้ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 เดือน [4]   สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานแผ่นดินล้านนา
ราคา :
 16,000
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0907503305, 0907503305
วันที่ :
 1/12/16 17:54:17
 
 
เหรียญครูบาคำหล้า รุ่นแรก กะไหล่เงิน พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.