พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
หลวงปู่สิม

เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดบวรนิเวศวรวิหาร ปี 20 เนื้อทองแดงพิมพ์ เล็ก


เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดบวรนิเวศวรวิหาร ปี 20 เนื้อทองแดงพิมพ์ เล็ก


เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดบวรนิเวศวรวิหาร ปี 20 เนื้อทองแดงพิมพ์ เล็ก

ชื่อพระ :
 เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดบวรนิเวศวรวิหาร ปี 20 เนื้อทองแดงพิมพ์ เล็ก
รายละเอียด :
 
เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดบวรนิเวศวรวิหาร ปี 20 เนื้อทองแดงพิมพ์ เล็ก

เหรียญดีพิธีใหญ่ ตอกโค๊ตชัดเจน สวยเดิมๆ
สุดยอดพระรุ่นหนึ่งของพิธีในเมืองไทยและเป็นงานชุมนุมพระคณาจารย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รวมเกจิอาจารย์และพระเถรานุเถระที่ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศไทย ในพิธีมหาพุทธภิเษก ณ วัดบวรนิเวศ

กับเหรียญภูริทัตโต เหรียญดีพิธีใหญ่

+++วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง+++

๑.เพื่อสร้างพระประธาน ถวายเป็นอุเทสิกะเจดีย์ไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาในยามระลึกถึงองค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าและจะได้นำไปประดิษฐาน ณ วัดบ้านตาล ตำบลโคกศรี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจำลองแบบมาจากพระพุทธชินบัญชรพรหมรังษี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประธานพระนามพระประธานนี้ว่า *พระพุทธชินบัญชรพรหมรังษี*

๒.เพื่อเทอดทูนเกียรติคุณแด่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยถวายนามว่าพระว่า**พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์+เหรียญ ภูริทัตโต**

๓.เงินรายได้จากการสั่งจอง เช่าบูชา นำถวายวัดศิษย์สายพระอาจารย์มั่นฯ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ

+++งานพิธีมหาพุทธาภิเษก+++

สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม เป็นองค์ที่ดับเทียนชัย
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๖-๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

+++ รายนามพระเถระที่เข้าร่วมพิธี วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๒๐ ครั้งที่ ๑ +++

๑.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
๒.หลวงปู่ธูป วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค) กรุงเทพฯ
๓.หลวงพ่อชิต วัดเขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์
๔.หลวงพ่อศิริ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
๕.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
๖.หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
๗.หลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก อยุธยา
๘.หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพฯ
๙.หลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี
๑๐.หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
๑๑.หลวงพ่อเส็ง วัดน้อยนางหงษ์ กรุงเทพฯ
๑๒.หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม กาณจนบุรี
๑๓.หลวงพ่อแฟ้ม วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
๑๔.หลวงพ่อเส็ง วัดกัลยา กรุงเทพฯ
๑๕.หลวงพ่อหิน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
๑๖.หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
๑๗.หลวงพ่อนนท์ วัดเหนือวน ราชบุรี
๑๘.หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ชัยนาท
๑๙.พระอาจารย์พันเทพ ฐานวโร วัดศรีบุญเรือน เชียงใหม่
๒๐.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี
๒๑.หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยชัยเหนือ นครสวรรค์
๒๒.พระโสภณวิสุทธิเถระ วัดศิลขันธาราม อ่างทอง
๒๓.พระครูประสิทธิ์วิทยาคม วัดเพียรบาตร ศรีสะเกษ

+++ รายนามพระเถระที่เข้าร่วมพิธี วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๒๐ ครั้งที่ ๒ +++

๑.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
๒.พระคัมภีรญาณเถร วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ
๓.หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม
๔.หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว
๕.หลวงพ่อผิว วัดสง่างาม ปราจีนบุรี
๖.หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ สมุทรสาคร
๗.หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สมุทรสาคร
๘.พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย นนทบุรี
๙.หลวงพ่อพุฒ สารสุข วัดวงษ์ภาสน์ อ่างทอง
๑๐.หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง ระยอง
๑๑.หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี
๑๒.หลวงพ่อคง วัดสรรพรส จันทบุรี
๑๓.พระครูสารกิจประยุค วัดกุญชรนาราม มหาสารคาม
๑๔.หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี
๑๕.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหว้า ระยอง
๑๖.หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง นนทบุรี
๑๗.ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งน้ำหลวง เชียงใหม่
๑๘.หลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร ชัยนาท
๑๙.หลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง
๒๐.พระครูบวรชิมรัตน์ วัดนางพญา พิษณุโลก
๒๑.พระครูสุวรรณศิลาจารย์ วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา

+++ รายนามพระเถระที่เข้าร่วมพิธี วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๒๐ ครั้งที่ ๓ +++

๑.พระเทพบัณฑิต วัดศรีเมือง หนองคาย
๒.พระอาจารย์จวน กุลเชโฐ หนองคาย
๓.พระอาจารย์คำพันธ์ วัดอรุณรังษี หนองคาย
๔.พระพิศาลศาสนกิจ วัดจันทาราม หนองคาย
๕.พระครูสุนทรนวกิจ วัดจันทาราม หนองคาย
๖.หลวงปู่อ่อนสี วัดพระงามศรีมงคล หนองคาย
๗.พระครูสมุทร์ญาณประยูติ วัดบึงปังพลาราม หนองคาย
๘.หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญบรรพรต หนองคาย
๙.พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิตย์ หนองคาย
๑๐.หลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ หนองคาย
๑๑.พระอาจารย์บุญมา วัดศิริสาละวัน อุดรธานี
๑๒.หลวงปู่ชม วัดบ้านวัวฆ้อง อุดรธานี
๑๓.พระอาจารย์บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล
๑๔.พระครูศรีธรรมาคุนาธาร วัดป่าo อุดรธานี
๑๕.หลวงปู่เพียร วัดป่าหนองกอง อุดรธานี
๑๖.พระอาจารย์บุญเลิศ วัดโนนสง่า อุดรธานี
๑๗.หลวงปู่สิม พุทธจาโร วัดสันติสังฆราม สกลนคร
๑๘.หลวงปู่แว่น วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๑๙.พระอาจารย์บุญ วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
๒๐.พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร
๒๑.พระอาจารย์ลี วัดเหวลึก สกลนคร
๒๒.หลวงปู่อ่อนสี วัดธรรมมิการาม สกลนคร
๒๓.หลวงปู่ผาง ปริปุญโณ วัดประสาทธรรม สกลนคร
๒๔.พระอาจารย์สุภาพ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
๒๕.พระอาจารย์คำบ่อ วัดใหม่ สกลนคร
๒๖.พระอาจารย์สนั่น วัดป่าบ้านหนองไผ่ สกลนคร
๒๗.พระอาจารย์สุพรรณ วัดประชานิมิตร สกลนคร
๒๘.พระอาจารย์จันดี วัดศรีสะอาด สกลนคร
๒๙.หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
๓๐.พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม นครราชสีมา
๓๑.หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
๓๒.หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม ยโสธร
๓๓.พระราชธรรมนุวัตร์ วัดประชานิยม กาฬสินธุ์
๓๔.พระอาจารย์หนูอินทร์ วัดพุทธคายา กาฬสินธุ์
๓๕พระอาจารย์หนู วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๓๖.หลวงปู่หลวง วัดสำราญนิวาส ลำปาง
๓๗.พระอาจารย์ไพบูลย์ วัดป่ารัตนาราม พะเยาว์
๓๘.หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง เลย
๓๙.พระอาจารย์ผั่น วัดถ้ำเอราวัณ เลย
๔๐.หลวงปู่ซามา วัดป่าอัมพวัน เลย
๔๑.หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน เลย
๔๒.พระอาจารย์ศรีธน สีละธโน วัดถ้ำผาปู่ เลย
๔๓.พระพุทธิสารธโศภณ วัดศรีโพนแท่ง เลย
๔๔.พระอาจารย์บุญเย็น สำนักสงฆ์ เชียงใหม่
๔๕.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด

**งานนี้นับว่าเป็นงานยิ่งใหญ่งาน หนึ่งมีพิธี ๓ วัน ๓ คืน ของครูบาอาจารย์สายกองทัพธรรมของท่านอาจารย์มั่นและ**พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์ +เหรียญ ภูริทัตโต**รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ใช้ชื่อของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นด้วย**​

#สนใจสอบถามได้ครับ 0861936900

 

 
ราคาเปิดประมูล :
 100 บาท
ราคาสูงสุด ขณะนี้ :
 100 บาท
ราคาที่ต้องเพิ่มขึ้น ขั้นต่ำ :
 100 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน :
 มาตรฐานสากล

ผู้ตั้งประมูล :
 วันศีล โกวัง
ที่อยู่ :
 125 หมู่12 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ไทย

เบอร์โทรติดต่อ :
  0861936900, 0861936900
E-mail :
 

ชื่อบัญชี :
 นายวันศีล โกวัง
เลขที่ บัญชี :
 8922097432
ประเภท บัญชี :
 ออมทรัพย์
ธนาคาร :
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา :
 สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส เชียงใหม่ - กาดคำเที่ยง

วันที่ :
 Sun 16, Sep 2018 23:15:13
โดย : ศิวิไล    [Feedback +54 -0] [+13 -0]   Sun 16, Sep 2018 23:15:13
 
 
ประมูล เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดบวรนิเวศวรวิหาร ปี 20 เนื้อทองแดงพิมพ์ เล็ก : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.