พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
หลวงปู่แหวน

เหรียญยืนหลังรางปืนเนื้อทองแดง รุ่น ฉลองอายุ 84 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พศ.2517 ตอกโค้ด+แดงจัด


เหรียญยืนหลังรางปืนเนื้อทองแดง รุ่น ฉลองอายุ 84 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พศ.2517 ตอกโค้ด+แดงจัด


เหรียญยืนหลังรางปืนเนื้อทองแดง รุ่น ฉลองอายุ 84 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พศ.2517 ตอกโค้ด+แดงจัด

ชื่อพระ :
 เหรียญยืนหลังรางปืนเนื้อทองแดง รุ่น ฉลองอายุ 84 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พศ.2517 ตอกโค้ด+แดงจัด
รายละเอียด :
 

เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืนเนื้อทองแดง รุ่น ฉลองอายุ 84 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปี พศ.2517

วัตถุมงคลชุดนี้ของ หลวงปู่แหวน จัดสร้างด้วยกันหลายชนิดและเข้าพิธีปลุกเสกหลายวาระด้วยกัน

ปูชนียวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี พศ.2516

พิธีปลุกเสกในวาระแรก ปี พศ.2516
-วัตถุมงคลชุดนี้มี พระพุทธรูปบูชาจำลอง ขนาด 5 นิ้ว 9 นิ้ว รวมพระเครื่องของหลวงปู่แหวน สุจินโณ ซึ่งได้อนุญาตให้ทางวัดเกาะจัดสร้างหลายชนิด เมื่อปี พศ.2516
-ปลุกเสกครั้งที่ 1 ในวันมาฆะบูชา 7 กุมภาพันธ์ ปี พศ.2516
-ปลุกเสกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 หลวงปู่อายุครบ 7 รอบ 16 มกราคม ปี พศ.2517

พิธีมหาพุทธาภิเษกวาระที่ 2 หมายกำหนดการ ไว้ 3 วัน
ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาปรานประจำพระอุโบสถสร้างใหม่ ของวัดสัมพันธวงศ์, พระพุทธรูปบูชาจำลองหน้าตัก 5 นิ้ว 9 นิ้ว และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเกศพระพุทธปฏิมาประธาน โดยกราบทูลอาราธนา เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานประกอบพิธี กับได้ทูลเชิญพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล เป็นประธานอำนวยการจัดงาน และทูลเชิญ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ องค์อุปถัมภ์ของวัด เป็นประธานที่ปรึกษา ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ ( วัดเกาะ ) กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 , 30 , 31 ธันวาคม พศ. 2517

กำหนดมหาพุทธาภิเษกเฉพาะวันที่ 30 ธค. พศ.2517
-มีพิธีในวันจันทร์ที่ 30 ธค. พศ.2517 สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบ พิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 20.36 นาฬิกา มีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ จากภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 60 รูป มานั่งปรกบริกรรมภาวนาปลุกเสกตลอดคืน มีดังนี้
1.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี ( ชรามาก จะแผ่พลังเมตตาจิตมาในวันพิธี )
2.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ( ชรามาก จะแผ่นพลังเมตตาจิตมาให้ในวันพิธี )
3.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโต วัดสิริสาลวัน อุดรธานี
4.พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม อุดรธานี
5.พระอาจารย์บุญ ชินวโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
6.พระอาจารย์จันทร์ เขมปปตโต วัดจันทาราม หนองคาย
7.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร
8.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก หนองคาย
9.พระอาจารย์ลี ฐิตธมโม วัดศรีชมพู สกลนคร
10.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
11.พระอาจารย์อุ่น กลยาณธมโม วัดป่าบ้านโคก สกลนคร
12.พระอาจารย์สุภาพ ธมมปญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
13.พระอาจารย์คล้าย ทานรโต วัดสุจินต์ประชาราม สกลนคร
14.พระอาจารย์เตรียม ธมมธโร วัดสามัคคีธรรม สกลนคร
15.พระอาจารย์เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า สกลนคร
16.พระอาจารย์บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร
17.พระอาจารย์ประสาร ปญญาพโล วัดคามวาสี สกลนคร
18.พระอาจารย์บัว วัดป่าบ้านเสาเส้า อุดรธานี
19.พระอาจารย์ปั่น ญาณวโร วัดพุฒาราม สกลนคร
20.พระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก วัดโนนแสงทอง สกลนคร
21.พระอาจารย์เกิ่ง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล สกลนคร
22.พระสังวรวิมลเถร ( หลวงปู่โต๊ะ ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
23.พระวิบูลเมธาจารย์ ( หลวงพ่อเก็บ ) วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
24.พระครูสุตาธิการี ( หลวงพ่อทองอยู่ ) วัดหนองพะอง สมุทรสาคร
25.พระครูวิจารณ์สมถกิจ ( จรัญ เขมจารี ) วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ
26.พระครูพิเนตสมณกิจ วัดประชารังสฤษฎ์ ศรีสะเกษ
27.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ ( หลวงพ่อจ้วน ) วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี
28.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ ( หลวงพ่อสา ) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
29.พระครูญาณจักษ์ ( ปรมาจารย์ผ่อง จินดา ) วัดจักรวรรดิ กรุงเทพฯ
30.พระศีลขันธโสภณ ( หลวงพ่อสนิท ) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
31.พระโพธิสังวรเถร ( หลวงพ่อฑูรย์ ) วัดโพธินิมิต กรุงเทพฯ
32.พระอุดมสารโสภณ ( ผาสุก ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
33.พระญาณโพธิ ( หลวงพ่อเข็ม ) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
34.พระครูวรพรตศีลขันธ์ ( หลวงพ่อแฟ้ม ) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
35.พระสิรินันทมุนี ( สนั่น ) วัดพิตรพิมุข กรุงเทพฯ
36.หลวงปู่ฟัก วัดวังไทรติ่ง ประจวบคีรีขันธ์
37.พระครูประจักษ์ตันตยาคม ( เฉลา ) วัดคีรีภาวนาราม ระยอง
38.พระอาจารย์พวง สุวีโร วัดป่าบ้านปูลู อุดรธานี
39.พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
40.พระอาจารย์ศรีนวล สิริปญโญ วัดศรีไตรรัตนนิมิต อุดรธานี
41.พระอาจารย์บุญมี วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
42.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
43.พระครูสังฆรักษ์ ( หลวงพ่อหิน ) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
44.พระปัญญาพิศาลเถร ( สงวน ) วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
45.พระธรรมภาณโศภน ( สวัสดิ์ ) วัดปลดสัตว์ อ่างทอง
46.พระพ่อสาม อภิญจโน วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์
47.พระพ่อศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด
48.พระสุทธิสารโสภณ ( โสภณ ) วัดศรีโพนแท่น เลย
49.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดบ้านปง เชียงใหม่
50.พระชินวงศาจารย์ ( พุธ ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
51.หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา ระยอง
52.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหน้า ระยอง
53.พระครูวิจิตรธรรมภาณี ( สิงห์ ) วัดหนองบัว อุบลฯ
54.พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์

*** พิธีใหญ่ ปลุกเสกหลายวาระ หลายเกจิอาจารย์ ***

*** สวย + หน้าตาคม---ชัด + ผิวไฟแดง---แดง + ตอกโค้ดด้านหลังเหรียญเห็นได้ชัด ( ซูมโค้ดให้ดูชัดๆด้วยครับ ) ***

*** พศ.ลึก ปลุกเสกพิธีใหญ่ + สภาพสวยมาก ***

### ... ชมภาพถูกใจให้ราคา + ตอกโค้ดชัด !!! + ผิวแดง---แดง + สภาพแบบนี้หายาก ... ###

 
ราคาเปิดประมูล :
 100 บาท
ราคาสูงสุด ขณะนี้ :
 500 บาท
ราคาที่ต้องเพิ่มขึ้น ขั้นต่ำ :
 10 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน :
 ตามตกลงครับ

ผู้ตั้งประมูล :
 นคร คำวงค์ใส่
ที่อยู่ :
 38/1 ม.4 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ไทย

เบอร์โทรติดต่อ :
  0811423376, 0811423376
E-mail :
 nakashima_2007@hotmail.com

ชื่อบัญชี :
 นคร คำวงค์ใส่
เลขที่ บัญชี :
 5872097637
ประเภท บัญชี :
 ออมทรัพย์
ธนาคาร :
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา :
 โลตัสคำเที่ยงเชียงใหม่

วันที่ :
 Sat 4, Mar 2017 13:15:16
โดย : convention    [Feedback +2 -0] [+2 -0]   Sat 4, Mar 2017 13:15:16
 
 
 
ราคาประมูล : 500 บาท
 
โดย : กร สารภี    [Feedback +104 -0] [+24 -0]     [ 4 ] Mon 20, Mar 2017 09:49:56

 
 
ราคาประมูล : 350 บาท
 
โดย : fangtoon    [Feedback +2 -0] [+0 -0]     [ 3 ] Tue 14, Mar 2017 08:59:08

 
 
ราคาประมูล : 300 บาท
 
โดย : Boonyapron    [Feedback +10 -0] [+1 -0]     [ 2 ] Sun 5, Mar 2017 21:59:53

 

1

 
โดย : convention    [Feedback +2 -0] [+2 -0]     [ 1 ] Sat 4, Mar 2017 13:15:37

 
ประมูล เหรียญยืนหลังรางปืนเนื้อทองแดง รุ่น ฉลองอายุ 84 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พศ.2517 ตอกโค้ด+แดงจัด : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.