พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
หลวงปู่แหวน

เหรียญหลวงปู่แหวน พิมพ์ยืน หลังรางปืน เนื้อทองแดงรมดำเดิมๆ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ 2 เหรียญ

(ปิดการประมูลแล้ว)

เหรียญหลวงปู่แหวน พิมพ์ยืน หลังรางปืน เนื้อทองแดงรมดำเดิมๆ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ 2 เหรียญ


เหรียญหลวงปู่แหวน พิมพ์ยืน หลังรางปืน เนื้อทองแดงรมดำเดิมๆ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ 2 เหรียญ

ชื่อพระ :
 เหรียญหลวงปู่แหวน พิมพ์ยืน หลังรางปืน เนื้อทองแดงรมดำเดิมๆ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ 2 เหรียญ
รายละเอียด :
 

เหรียญหลวงปู่แหวน พิมพ์ยืน หลังรางปืน เนื้อทองแดงเดิมๆ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ เก็บก่อนแรงครับท่าน ในพื้นที่เริ่มหายาก อนาคตไกลชอบเคาะได้เลยสุดยอดพุทธคุณจริงๆครับ
วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จัดสร้าง คราวทำบุญอายุหลวงปู่ ๘๔ ปี เข้าพิธีในวันงานฉลองอายุเมื่อ ๑๑ มี.ค.๒๕๑๗ เป็นรูปใบข้าว หลวงปู่ห่มคลุมหน้าตรงยืนเต็มองค์ มีลายเม็ดไข่ปลาเป็นซุ้ม ไม่มีห่วง ด้านหลังรูปเฆาะขัดสมาธิ มีรัศมี บัวรองรับ พระคาถา พุทโธ อรหํ ธมฺโม อรหํ สงฺโฆ อรหํฯ อ.อุ.ม. ข้อความ "หลวงปู่แหวน สุจิณฺโน วัดดอยแม่ปั๋ง อายุ ๘๔ ปี ๒๕๑๗" เหรียญทองแดงรมดำและไม่ได้รม 50,000 เหรียญ, นวโลหะ 108 เหรียญ, เงิน 85 เหรียญ, ทองคำ 17 เหรียญ และที่สำคัญความน่าสนใจของเหรียญนี้มีดังนี้ครับ

กับเรื่องอภินิหาร พล.ต.อ.เพรียวพันธ์บอกว่า ไม่เคยเจอ แต่มีเรื่องเล่าจากเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในภาคใต้

"ท่านนี้เก็บพระเยอะมาก เป็นคนแหวกแนว เอาพระไปคล้องคอไก่ แล้วยิง ไก่ตายเป็นร้อยตัวเลย พระบางองค์แม้จะยิงกดไปที่คอไก่ก็ยิงไม่เข้า

เขา เล่าว่ายังเต้นตุบๆ พระกรุเขาก็เอามาลอง ไก่ตายหมดเลย ไม่เหลือ ผมเลยขายพระกรุหมดเลย (หัวเราะ) อย่างพระเครื่อง หลวงปู่แหวน พิมพ์หลังรางปืน ซึ่งคนไม่นิยมเท่าไหร่ นี่ยิงไม่เข้า

ตอนนี้ลองมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปลุกเสกที่ว่าน่าสนใจกันอย่างไรบ้างครับ

กำหนดมหาพุทธาภิเษกเฉพาะวันที่ 30 ธ.ค. 2517
-มี พิธีในวันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 2517 สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบ พิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 20.36 นาฬิกา มีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ จากภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 60 รูป มานั่งปรกบริกรรมภาวนาปลุกเสกตลอดคืน มีดังนี้

1.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
2.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
3.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโต วัดสิริสาลวัน อุดรธานี
4.พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม อุดรธานี
5.พระอาจารย์บุญ ชินวโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
6.พระอาจารย์จันทร์ เขมปปตโต วัดจันทาราม หนองคาย
7.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร
8.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก หนองคาย
9.พระอาจารย์ลี ฐิตธมโม วัดศรีชมพู สกลนคร
10.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
11.พระอาจารย์อุ่น กลยาณธมโม วัดป่าบ้านโคก สกลนคร
12.พระอาจารย์สุภาพ ธมมปญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
13.พระอาจารย์คล้าย ทานรโต วัดสุจินต์ประชาราม สกลนคร
14.พระอาจารย์เตรียม ธมมธโร วัดสามัคคีธรรม สกลนคร
15.พระอาจารย์เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า สกลนคร
16.พระอาจารย์บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร
17.พระอาจารย์ประสาร ปญญาพโล วัดคามวาสี สกลนคร
18.พระอาจารย์บัว วัดป่าบ้านเสาเส้า อุดรธานี
19.พระอาจารย์ปั่น ญาณวโร วัดพุฒาราม สกลนคร
20.พระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก วัดโนนแสงทอง สกลนคร
21.พระอาจารย์เกิ่ง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล สกลนคร
22.พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
23.พระวิบูลเมธาจารย์ (หลวงพ่อเก็บ) วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
24.พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดหนองพะอง สมุทรสาคร
25.พระครูวิจารณ์สมถกิจ (จรัญ เขมจารี) วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ
26.พระครูพิเนตสมณกิจ วัดประชารังสฤษฎ์ ศรีสะเกษ
27.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี
28.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสา) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
29.พระครูญาณจักษ์(ปรมาจารย์ผ่อง จินดา) วัดจักรวรรดิ กรุงเทพฯ
30.พระศีลขันธโสภณ (หลวงพ่อสนิท) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
31.พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต กรุงเทพฯ
32.พระอุดมสารโสภณ (ผาสุก) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
33.พระญาณโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
34.พระครูวรพรตศีลขันธ์ (หลวงพ่อแฟ้ม) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
35.พระสิรินันทมุนี (สนั่น) วัดพิตรพิมุข กรุงเทพฯ
36.หลวงปู่ฟัก วัดวังไทรติ่ง ประจวบคีรีขันธ์
37.พระครูประจักษ์ตันตยาคม (เฉลา) วัดคีรีภาวนาราม ระยอง
38.พระอาจารย์พวง สุวีโร วัดป่าบ้านปูลู อุดรธานี
39.พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
40.พระอาจารย์ศรีนวล สิริปญโญ วัดศรีไตรรัตนนิมิต อุดรธานี
41.พระอาจารย์บุญมี วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
42.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
43.พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่อหิน) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
44.พระปัญญาพิศาลเถร (สงวน) วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
45.พระธรรมภาณโศภน (สวัสดิ์) วัดปลดสัตว์ อ่างทอง
46.พระพ่อสาม อภิญจโน วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์
47.พระพ่อศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด
48.พระสุทธิสารโสภณ(โสภณ) วัดศรีโพนแท่น เลย
49.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดบ้านปง เชียงใหม่
50.พระชินวงศาจารย์(พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
51.หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา ระยอง
52.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหน้า ระยอง
53.พระครูวิจิตรธรรมภาณี(สิงห์) วัดหนองบัว อุบลฯ
54.พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์

 
ราคาเปิดประมูล :
 100 บาท
ราคาสูงสุด ขณะนี้ :
 1000 บาท
ราคาที่ต้องเพิ่มขึ้น ขั้นต่ำ :
 10 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน :
 ตามตกลงครับ

ผู้ตั้งประมูล :
 นคร คำวงค์ใส่
ที่อยู่ :
 38/1 ม.4 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ไทย

เบอร์โทรติดต่อ :
  0811423376, 0811423376
E-mail :
 nakashima_2007@hotmail.com

ชื่อบัญชี :
 นคร คำวงค์ใส่
เลขที่ บัญชี :
 5872097637
ประเภท บัญชี :
 ออมทรัพย์
ธนาคาร :
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา :
 โลตัสคำเที่ยงเชียงใหม่

วันที่ :
 Mon 15, Jul 2013 10:50:51
โดย : convention    [Feedback +2 -0] [+2 -0]   Mon 15, Jul 2013 10:50:51
 
 
 
ราคาประมูล : 1000 บาท
 
โดย : Yoobangpree79    [Feedback +0 -0] [+0 -0]     [ 5 ] Sun 28, Jul 2013 16:17:24

 
 
ราคาประมูล : 800 บาท
 
โดย : Yoobangpree79    [Feedback +0 -0] [+0 -0]     [ 4 ] Thu 25, Jul 2013 10:04:43

 
 
ราคาประมูล : 700 บาท
 
โดย : Nong95    [Feedback +0 -0] [+0 -0]     [ 3 ] Tue 16, Jul 2013 21:29:23

 
 
ราคาประมูล : 600 บาท
 
โดย : เอกชัย แขกแม่โจ้    [Feedback +19 -0] [+2 -0]     [ 2 ] Mon 15, Jul 2013 21:35:08

 
 
ราคาประมูล : 400 บาท
 
โดย : ละอ่อนนครพิงค    [Feedback +15 -0] [+3 -0]     [ 1 ] Mon 15, Jul 2013 16:29:24

 
ประมูล เหรียญหลวงปู่แหวน พิมพ์ยืน หลังรางปืน เนื้อทองแดงรมดำเดิมๆ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ 2 เหรียญ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.