พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
พระวัดพระสิงห์

พระร่วง หลังรางปืน วัดพระสิงห์ ปี 12 พิธียิ่งใหญ่ สภาพสวย

(ปิดการประมูลแล้ว)

พระร่วง หลังรางปืน  วัดพระสิงห์ ปี 12   พิธียิ่งใหญ่  สภาพสวย


พระร่วง หลังรางปืน  วัดพระสิงห์ ปี 12   พิธียิ่งใหญ่  สภาพสวย

ชื่อพระ :
 พระร่วง หลังรางปืน วัดพระสิงห์ ปี 12 พิธียิ่งใหญ่ สภาพสวย
รายละเอียด :
 

   ปี 2512 คณะกรรมการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ได้จัดสร้างพระบูชา พระเครื่องขึ้น เพื่อหาทุนในการก่อสร้างดังกล่าว สำหรับวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นครั้งนี้ประกอบด้วย
- พระพุทธรูปบูชาแบบพระเชียงแสนและพระสิงห์
- พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย
- พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย
- เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- พระร่วงยืนหลังรางปืน
- บาตรน้ำพระพุทธมนต์รมดำ
- พระพุทธรูปบูชาแบบเชียงแสน

              สำหรับพระพุทธรูปบูชาแบบเชียงแสน ได้จำลองแบบจากพระเชียงแสนของวัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างขึ้นขนาดเดียวคือ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว เนื้อสามกษัตริย์

            ส่วนพระพุทธรูปบูชาแบบพระสิงห์ ได้จำลองมาจากพระพุทธสิหิงค์(พระสิงห์) ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่มาก ได้สร้างขึ้น 4 ขนาดคือ ชนาดหน้าตัก 5, 7, 9 และ 12 นิ้ว เป็นเนื้อสามกษัตริย์และรมดำ โดยมีนายแม้น บัวแดง เป็นช่างผู้จำลองแบบ และการเททองหล่อพระพุทธรูบูชาในครั้งนี้

                พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย มีขนาดฐานกว้าง 1.9 ซม. สูง 3.3 ซม. สร้างขึ้นจำนวน2512 องค์ ให้บูชาในขณะนั้นองค์ละ 300 บาท 
ส่วนพระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงายมีขนาดฐานกว้าง 1.3 ซม. สูง 2.2 ซม. สร้างขึ้นจำนวน 2512 องค์เท่ากับปี พ.ศ.2512 ซึ่งเป็นปีที่มีการจัดสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระกริ่งนเรศวรเมืองงายพิเศษขึ้นอีกด้วย โดยสร้างขึ้นเป็นพระคะแนนของพระกริ่งนเรศวรเมืองงายจำนวน 9 องค์

            เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7 ซม. สร้างขึ้น จำนวน 100,000 เหรียญ ให้บูชา เหรียญละ 5 บาท
บาตรน้ำพระพุทธมนต์รมดำ มีฝาครอบบาตร 2 แบบ คือ ชนิดมีพระพุทธรูปและชนิดดอกบัวตูม

              พระร่วงยืนหลังรางปืน มีขนาดกว้าง 1.6 ซม. สูง 5.6 ซม. ให้เช่าบูชาองค์ละ 10 บาท ได้มีการสร้าง 2 แบบ คือ ชนิดหลังรางปืน สร้างจำนวน 98,000 องค์ และหลังแบบ อีกจำนวน 2,000 องค์ รวมเป็น 100,000 องค์
ด้วยพิมพ์พระร่วงหลังรางปืนมีศิลปะของขอมลพบุรี ด้วนหน้าองค์พระเป็นรูปพระพุทธทรงจักรพรรดิมาลา ที่เรียกกันทั่วไปว่า ทรงเทริด มีความอลังการวิภูษิตากรณ์ อยู่ในอิริยาบถประทับยืน ปางอภัยมุทธรา(ปางประทานอภัย) องค์พระพุทธปฏิมาเป็นรูปนูนสูงลอยเด่น ทรงเครื่องราชาภรณ์มีมงกุฏและเครื่องทรงประดับนานาลังการ อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว มีลวดลายแผ่วเบาแต่งดงามยิ่ง เสริมให้องค์พระเด่นสง่างามยิ่งขึ้น ดุจดังองค์จอมจักรพรรดิ แสดงออกถึงอำนาจบารมีความยิ่งใหญ่เกรียงไกร ด้วยประการทั้งปวง เฉกเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหลัง เป็นร่องคล้ายรางปืน ส่วนอีกแบบเป็นหลังแบบรูปพระเหมือนด้านหน้า แต่จมลึกลงไป

            พิธีพุทธาษิเษก พระกริ่งนเรศวรเมืองงายครั้งนั้น ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2512 ณ.วิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในพิธีพุทธาษิเษกครั้งนี้ พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการจัดสร้างฯ ได้กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองพระพุทธสิหิงค์และนมัสการสมเด็จพระวันรัตเป็นประธานในพิธีเททองพระกริ่งนเรศวรเมืองงายและพระร่วงหลังรางปืน  

 

รายนามพระเกจิอาจารย์ ที่ร่วมในพิธีพุทธาษิเษก มีดังต่อไปนี้

1. หลวงพ่อคล้าย วัดจันดี นครศรีธรรมราช
2. พระเทพวิสุทธิเมธี(เจีย) วัดพระเชตุพน กทม.
3. พระครูวิริยะกิติ(โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กทม.
4. พระครูโสภณกัลยาณมิตร(เส่ง) วัดกัลยานิมิตร กทม.
5. พระครูปลัดสงัดคณิสสโร วัดพระเชตุพน กทม.
6. หลวงพ่อก๊ก วัดดอนขมิ้น กาญจนบุรี
7. หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม อยุธยา
8. หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา
9. หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ อยุธยา
10. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตรา อยุธยา
11. พระครูพิพัฒน์สิริธร(หลวงพ่อคง) วัดบ้านสวน พัทลุง
12. พระอาจารย์ชินะวโรภิกขุ(หลวงพ่อนำ) วัดดอนศาลา พัทลุง
13. หลวงพ่อเล็ก วัดดินแดง นครปฐม
14. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ ลพบุรี
15. หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี
16. พระครูวิสัยโสภณ(หลวงพ่อทิม) วัดช้างไห้ ปัตตานี นอกจากท่านจะมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้แล้ว ยังได้มอบพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี 2506 มอบให้แก่ทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อมร่วมทำบุญกุศลอีกด้วย
17. หลวงพ่อแดง วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สมุทรสงคราม
18. หลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี
19. หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง พิจิตร
20. หลวงพ่อจ้อน วัดเจ็ดริ้ว สมุทรสาคร
21. พระวิบูลย์เมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
22. พระอาจารย์สมคิด วัดรังโฆษิตาราม สุพรรณบุรี
23. พระราชมุนี วัดปทุมวนาราม กทม.
24. พระอริยเมธี วัดปทุมวนาราม กทม.
25. พระครูพุทธิวัฒน์ วัดธรรมจักร พิษณุโลก
26. พระครูอภัยจริยานิยม(ตุ้ย) วัดใหม่ พิษณุโลก
27. ครูบาวัง วัดบ้านเด่น ตาก
28. พระราชวิสุทธิ วัดสวนดอก ลำปาง
29. พระอาจารย์สม วัดหัวข่วง ลำปาง
30. พระอาจารย์ชุม วัดเกาะ ลำปาง
31. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง
32. พระราชปัญญาโสภณ วัดราชนัดดาราม กทม.
33. พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม กทม.
34. หลวงพ่อเปี่ยม วัดเทพธิดา กทม.
35. พระพิธีธรรม 4 รูป วัดราชนัดดา กทม.
36. พระพิธีธรรมรามัญ 4 รูป วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี
37. พระพิธีธรรม ภาคพายัพ สำนักจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่

              สำหรับพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย พระร่วงยืนหลังรางปืนฯลฯ ครั้งนี้ เจ้าพิธีในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกได้แก่พระอาจารย์ไสว สุมโน วัดราชนัดดารามวรวิหาร กทม. ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพระกริ่งมาหลายรุ่น ครั้งสุดท้ายได้สร้างพระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ร่วมกับ พล.ต.ต.ยรรยง สท้านไตรภพ รองจเรตำรวจ ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2511 ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ที่นิยมพระเครื่องทั่วไปอย่างสูง ไม่เพียงพอแก่ความต้องการทุกครั้ง 

 
ราคาเปิดประมูล :
 100 บาท
ราคาสูงสุด ขณะนี้ :
 100 บาท
ราคาที่ต้องเพิ่มขึ้น ขั้นต่ำ :
 100 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน :
 รับประกันพระแท้ 3 วัน นับแต่วัน ที่ท่านได้รับสินค้าทางไปรษณีย์

ผู้ตั้งประมูล :
 chondan jamroon
ที่อยู่ :
 170 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ประเทศไทย

เบอร์โทรติดต่อ :
  0860458348, 0860458348
E-mail :
 chon_dan@windowslive.com

ชื่อบัญชี :
 นายชนแดน จำรูญ
เลขที่ บัญชี :
 1164372599
ประเภท บัญชี :
 ออมทรัพย์
ธนาคาร :
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา :
 บางลำพู

วันที่ :
 Fri 19, Apr 2013 16:26:29
โดย : chondan    [Feedback +10 -0] [+4 -0]   Fri 19, Apr 2013 16:26:29
 
 

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี    โดยทีมทนายมืออาชีพ  โทร. 085-108-0501

ปิดนอกเว็บเรียบร้อยครับ 99999.- บาท  นิมนต์กลับบ้านเก่าแล้วครับ

โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ  ขอบคุณมากๆ  ครับ

 
โดย : chondan    [Feedback +10 -0] [+4 -0]     [ 1 ] Mon 13, May 2013 20:55:14

 
ประมูล พระร่วง หลังรางปืน วัดพระสิงห์ ปี 12 พิธียิ่งใหญ่ สภาพสวย : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.