พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
พระเกจิอาจารย์ทั่วไป

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยมฐานหมอน กรุเจดีย์เล็ก

(ปิดการประมูลแล้ว)

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยมฐานหมอน กรุเจดีย์เล็ก


พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยมฐานหมอน กรุเจดีย์เล็ก

ชื่อพระ :
 พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยมฐานหมอน กรุเจดีย์เล็ก
รายละเอียด :
 

 

วัดใหม่อมตรส เป็นวัดโบราณ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่บ้านพานถม บางขุนพรหม เขต พระนคร กทม. ตามประวัติวัดนี้สร้างขึ้นในปลายรัชกาล สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดวรามะตาราม ต่อมาเปลี่ยนชื่อว่า วัดอำมาตยรส หรือ วัดอมฤตรส แต่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดบางขุนพรหม หรือ วัดบางขุนพรหมใน คู่กันกับ วัดบางขุนพรหมนอก หรือ วัดอินทรวิหาร

????? ต่อ มาเมื่อปี ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า วัดใหม่อมตรส สมัยนั้น บริเวณวัดร่มรื่นมาก มีต้นไม้นานาชนิด วัดนี้มีเจ้าอาวาสเท่าที่สืบทราบได้ คือ
๑.พระอธิการอ่อน
๒. พระอธิการอยู่
๓.พระอธิการเทศ
๔.พระอธิการแถม
๕. พระครูอมรคณาจารย์ (เส็ง)
๖.พระครูบริหารคุณวัตร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ความเป็นมาของ พระสมเด็จ กรุวัดใหม่อมตรส

????? ตามประวัติบันทึกไว้ว่า เมื่อปีมะโรง พ.ศ.๒๔๑๑ เสมียนตราด้วง ผู้เป็นต้นตระกูล ธนโกเศศ ได้มีจิตศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดบางขุนพรหมใน ขึ้นใหม่ และได้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ไว้ เพื่อบรรจุ พระสมเด็จฯ ซึ่งเสมียนตราด้วงได้อาราธนา ท่าน เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆัง ธนบุรี ประกอบพิธีสร้างขึ้น พร้อมกับเมตตาปลุกเสกให้ โดยมีจำนวนพระที่สร้างประมาณ ๘๔,๐๐๐ องค์ ตามคตินิยมเท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์

?? ???เมื่อปลุกเสกเสร็จแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จฯได้ให้เสมียนตราด้วงนำ พระเข้าบรรจุกรุไว้ที่ในเจดีย์องค์ใหญ่หลังอุโบสถ
????

???? ต่อมาได้มีการนำพระสมเด็จออก มาจากองค์เจดีย์ด้วยวิธีการต่างๆ จนถึงกับการลักลอบ ขุดฐานเจดีย์ก็มี จนทางวัดต้องดำเนินการเปิดกรุอย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เวลาเช้า การเปิดกรุได้ดำเนินไปตลอดทั้งวัน จนถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.จึงได้นำพระสมเด็จออกจากกรุได้หมด พระบางองค์ได้ปะปนกับขี้กรุและก้อนดินจำนวนมากก็มี

???? ?ทางวัดได้นำพระสมเด็จที่ได้นี้เปิดให้ชาวบ้านเช่าบูชา จนถึงปี ๒๕๐๙ ได้ยอดเงินทำบุญทั้งหมดประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ

?????? เงิน ที่ได้นี้ทางวัดนำไปก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น พร้อมกับบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์องค์เดิม รวมทั้งได้หล่อรูป เหมือนท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯโต ขึ้น ๑ องค์ เมื่อปี ๒๕๐๙ ในคราวเดียวกับงานพิธีผูกพัทธสีมา และฝังลูกนิมิต

??? ในปีนั้นทางวัดได้จัดสร้างพระสมเด็จ เนื้อผงขึ้นใหม่ ๙ พิมพ์ทรง และพิมพ์พิเศษ คือ พิมพ์ไสยาสน์ โดยถอดแบบพิมพ์จากของเดิมที่ขุดได้จากในกรุเจดีย์องค์ใหญ่

??????? การสร้างพระสมเด็จ รุ่นปี ๒๕๐๙ นี้ ได้ใช้เศษพระสมเด็จ หักเป็นจำนวนมาก เป็นส่วนผสมในการสร้างพระทั้ง ๘๔,๐๐๐ องค์ และเมื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสร็จแล้ว ก็ได้ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทำบุญบูชาองค์ละ ๑๐ บาท สำหรับพระที่เหลือจากการเช่าบูชา ทางวัดได้นำเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์องค์เดิม

??????? พระครูพิพัฒนานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส กล่าวว่า เมื่อปี ๒๕๔๓ ทางวัดได้จัดสร้าง พระสมเด็จ บางขุนพรหม รุ่น "อุดมมงคล" ขึ้นโดยได้ผสมมวลสารพระสมเด็จหักชำรุด ของเก่ามากมาย ที่ได้จากการ เปิดกรุเมื่อปี ๒๕๐๐ และมวลสารพระ ทุกรุ่นของวัดใหม่อมตรส เช่น ปี ๒๕๐๙ ปี ๒๕๑๗ ปี ๒๕๓๑

???????? นอก จากนี้ยังมีผงมวลสารพระพิมพ์ต่างๆ ของ หลวงตาพัน หลวงพ่อลำภู ซึ่งท่านทั้งสองได้นำผงเก่าจากกรุปี ๒๕๐๐ มาใช้ผสมในการสร้างพระของท่านทุกพิมพ์ จนเป็นที่นิยมของศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยมทั่วไป
จึงเชื่อได้ว่าพระสมเด็จรุ่นนี้จะมีพุทธานุภาพเหมือนกับ พระสมเด็จที่เจ้าประคุณ สมเด็จฯโตได้ปลุกเสกไว้ เพราะมีผงมวลสารของท่านผสมอยู่ด้วยนั่นเอง (บางพิมพ์โรยผงเก่าไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน)

??????? ในขณะนี้ ทางวัดกำลังดำเนินการ ซ่อมหลังคาอุโบสถ ที่มีอายุความเก่าประมาณ ๔๐ ปี จึงได้พระสมเด็จรุ่นนี้มอบให้กับผู้ร่วมทำบุญงานซ่อมหลังคาอุโบสถ รวมทั้งวัตถุมงคลอื่นๆ ที่จัดสร้างพร้อมกัน อันมี พระพุทธรูปบูชา ๕ นิ้ว พระสมเด็จ พิมพ์ ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พิมพ์เส้นด้าย พิมพ์ทรงเจดีย์ พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯโต ทั้งชนิดโรยผงเก่าและชนิดไม่โรยผงเก่า ให้เลือกบูชาตามกำลังศรัทธา

??????? นอกจากนี้ยังมี พระสมเด็จ เนื้อตะกั่วถ้ำชา พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เส้นด้าย พระรูปเหมือนสมเด็จฯโต เนื้อเมฆพัด เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯโต ฯลฯ?

???????? พระ รุ่นนี้ทั้งหมดทางวัดจัดสร้างขึ้นเอง กดพิมพ์พระโดยพระเณรในวัด และประกอบพิธีพุทธาภิเษกอย่างถูกต้องตามพิธีกรรมของโบราณาจารย์ทุกประการ และพระชุดนี้ไม่ได้เปิดให้เช่าบูชาที่อื่นใดเลย
??????? นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดนิทรรศการ พระกรุบางขุนพรหม พระสมเด็จ ปี ๒๕๐๙ ปี ๒๕๑๗ ปี ๒๕๓๑ ครบทุกพิมพ์ โดยได้จัดแสดงพระองค์จริง ของแท้ ไว้ให้ศึกษาเป็นวิทยาทาน ที่วิหารสมเด็จฯโต วัดใหม่อมตรส อีกด้วย

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุพระเจดีย์เล็ก

ปี พ.ศ.๒๕๐๘ พระครูอมรคณาจารย์ (เส็ง) เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส บูรณะ วัดโดยได้ปรับปรุงบริเวณรอบองค์เจดีย์ใหญ่ซึ่งมี เจดีย์เล็ก เรียงรายรอบทั้ง ๔ ทิศของเจดีย์องค์ใหญ่ ทิศละ ๒ องค์ ตั้งซ้อนกันอยู่อย่างเป็นระเบียบรวมทั้งหมด ๘ องค์ และได้พบพระสมเด็จในเจดีย์องค์เล็กมีทั้งหมด ๖ พิมพ์ คือ

๑. พิมพ์ฐานคู่ ๔. พิมพ์ไสยาสน์

๒. พิมพ์ฐานหมอน ๕. พิมพ์ยืนประทานพร

๓. พิมพ์สามเหลี่ยม ๖. พิมพ์เจดีย์แหวกม่าน

ค้นพบ ปี พ.ศ.๒๕๐๘ พระอยู่ในกรุ ๙๕ ปี

จำนวน ไม่เป็นที่แน่ชัดเนื่องจากพระสมเด็จส่วนใหญ่ถูกช่างที่มาทำการบูรณะลักลอบนำออกไปแทบจะหมด คงประมาณเอาจากประสบการณ์จากผู้ใหญ่หลายๆท่านในสมัยนั้น กล่าวกันว่าประมาณสี่พันองค์
ส่วนในข้อถกเถียงกันที่ว่าสร้างพร้อมกันกับพระสมเด็จบางขุนพรหม ใน ปี พ.ศ.๒๔๑๑ หรือไม่ก็ต้องขอเรียนว่าสร้างพร้อมกัน และบรรจุกรุพร้อมกันด้วยเหตุผลก็คือการสร้างพระเจดีย์ที่บรรจุพระสมเด็จฯ นั้น ประกอบด้วยพระเจดีย์ใหญ่หนึ่งองค์รายล้อมด้วยพระเจดีย์เล็กทั้งสี่ทิศจำนวนแปดองค์ (ทิศละสององค์) จึงพบว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อมวลสาร ความเก่าตามกาลแห่งธรรมชาติ และที่สำคัญก็คือคราบกรุมีความคล้าย และ/หรือ มีความเหมือนกันแทบจะทุกประการ อันเนื่องด้วยองค์ประกอบจากสภาพทางธรรมชาติที่แวดล้อมในลักษณะเดียวกัน เช่น ความร้อน ความเย็น ความชื้น และที่สำคัญสภาวะน้ำท่วมใหญ่ ในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2422 พ.ศ. 2460 และ พ.ศ. 2485 เป็นต้น
จำนวนการสร้างพระสมเด็จทั้งกรุพระเจดีย์ใหญ่ และกรุพระเจดีย์เล็ก ทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ องค์ เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์
คราบกรุของพระสมเด็จบางขุนพรหม (กรุพระเจดีย์ใหญ่ และกรุพระเจดีย์เล็ก)

๑. คราบไข ลักษณะเป็นฝ้าบางๆ (เหมือนน้ำต้มไขมันของวัวเมื่อเย็นลงจะแลเห็นคราบไขลอยอยู่เป็นผาเล็กบ้างใหญ่บ้าง) เคลือบอยู่บนองค์พระซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามบริเวณซอกขององค์พระ สีขาวนวลแกมเหลืองอ่อนๆ คราบนี้จะติดอยู่กับองค์พระและจะค่อยจางลงเมื่อพระถูกใช้ในระยะเวลาพอสมควร (เกิดจากความร้อนชื้นทำปฏิกิริยากับเนื้อมวลสาร พระสมเด็จในลักษณะนี้จะอยู่ตอนบนที่เรียกกันว่ากรุเก่า)

คราบกรุของพระสมเด็จบางขุนพรหม (กรุพระเจดีย์ใหญ่ และกรุพระเจดีย์เล็ก)

๑. คราบไข ลักษณะเป็นฝ้าบางๆ (เหมือนน้ำต้มไขมันของวัวเมื่อเย็นลงจะแลเห็นคราบไขลอยอยู่เป็นผาเล็กบ้างใหญ่บ้าง) เคลือบอยู่บนองค์พระซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามบริเวณซอกขององค์พระ สีขาวนวลแกมเหลืองอ่อนๆ คราบนี้จะติดอยู่กับองค์พระและจะค่อยจางลงเมื่อพระถูกใช้ในระยะเวลาพอสมควร (เกิดจากความร้อนชื้นทำปฏิกิริยากับเนื้อมวลสาร พระสมเด็จในลักษณะนี้จะอยู่ตอนบนที่เรียกกันว่ากรุเก่า)

 
ราคาเปิดประมูล :
 10000 บาท
ราคาสูงสุด ขณะนี้ :
 10000 บาท
ราคาที่ต้องเพิ่มขึ้น ขั้นต่ำ :
 10000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน :
 แท้ตลอดกาลเก๊คืนเต็ม

ผู้ตั้งประมูล :
 จักรกฤษณ์ ปฎิบัญชา
ที่อยู่ :
 73/1ต.แม่สาอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ ไทย

เบอร์โทรติดต่อ :
  0979657801, 0846091198
E-mail :
 jakkrid_num@hotmail.com

ชื่อบัญชี :
 จักรกฤษณ์ ปฎิบัญชา
เลขที่ บัญชี :
 3671243893
ประเภท บัญชี :
 ออมทรัพย์
ธนาคาร :
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขา :
 แม่ริม

วันที่ :
 Mon 25, Mar 2013 19:01:34
โดย : หนุ่มเทศบาล    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Mon 25, Mar 2013 19:01:34
 
 

สนใจติดต่อได้ครับที่เบอร์ 084-8072933 รับประกันแท้แน่นอนครับ

 

 
โดย : หนุ่มเทศบาล    [Feedback +0 -0] [+0 -0]     [ 2 ] Mon 25, Mar 2013 19:04:50

 
 
โดย : หนุ่มเทศบาล    [Feedback +0 -0] [+0 -0]     [ 1 ] Mon 25, Mar 2013 19:02:38

 
ประมูล พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยมฐานหมอน กรุเจดีย์เล็ก : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.