บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101674


ท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดีย์สถาน รุ่นแรก พ.ศ.2519 (ทำผิว)
Thao Wessuwan , Chedi Sathan Temple , Class1
ID : C6101674
MFG : 06 / 11 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1