บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101550


หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษ พ.ศ.2517 , ทองแดง
Luangpoor Koon , Wat Banrai Temple , 1974 , Copper
ID : C6101550
MFG : 19 / 03 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1