บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900879


เหรียญพระนเรศวร ตองโข่ พ.ศ.2503
Pra Naresuan Tong Kho , 1960
ID : C5900879
MFG : 25 / 09 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1