บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800230


ท้าวเวสสุวรรณ วัดดอนแก้ว พ.ศ.2555 ทองคำ
Thao Wessuwan , DonKaew Temple , Gold
ID : C5800230
MFG : 15 / 06 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1