บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001389


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6001389
MFG : 04 / 12 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1