บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101688


ครูบาศรีวิชัยวัดป้านปาง พ.ศ.2536 , นวโลหะ
Kruba Siwichai ,1993 , Nawaloha
ID : C6101688
MFG : 03 / 12 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1