บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101687


พระสีวลีมหาลาภ หลวงปู่โต๊ะ วัดชัยมงคล พ.ศ.2522
Pra Loungpu Toh , ChaiMongKol Temple , 1979
ID : C6101687
MFG : 03 / 12 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1