บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101600


หลวงปู่แหวน รูปหล่อรุ่นแรก พ.ศ.2516 , ฐานอุดกริ่ง
Luang Pu Waen , 1973
ID : C6101600
MFG : 02 / 07 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1