บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101540


เหรียญเสมาเล็ก ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พ.ศ.2508
Kruba Wang , Watbandan Temple , 1965
ID : C6101540
MFG : 08 / 03 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1