บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101539


เหรียญใบโพธิ์รุ่นแรก ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พ.ศ.2506
Kruba Wang , Watbandan Temple , 1963
ID : C6101539
MFG : 08 / 03 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1