บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001316


พระกริ่งสมเด็จย่า หมายเลข 509 พ.ศ.2515
Pra Kring , Somdej Ya , Number 509 , 1972
ID : C6001316
MFG : 31 / 07 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1