บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001275


เหรียญลองพิมพ์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย , พ.ศ.2517 , ทองแดง
Kruba Sriwichai , Banpang Temple , 1974 , Copper
ID : C6001275
MFG : 11 / 07 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1