บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001156


ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก วัดเจดีย์สถาน จ.เชียงใหม่
Thao Wessuwan , Chedi Sathan Temple , Class1
ID : C6001156
MFG : 03 / 01 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1