บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900724


พระเกศาครูบาศรีวิชัย พิมพ์พระเปิม
Pra Kesa Kruba Sriwichai
ID : C5900724
MFG : 27 / 06 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1