บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900523


หลวงปู่แหวน พ.ศ.2517-2520
Luang Pu Waen , 1974-1977
ID : C5900523
MFG : 22 / 02 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1