บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900496


ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี รุ่นแรก จ.จุด
Kruba Duangdee , Thajampee Temple , Class1
ID : C5900496
MFG : 24 / 01 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1