บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800392


พระรอดวัดพระสิงห์ พ.ศ.2496 พิมพ์หน้าเทวดา
Pra Rod , Pra Singh Temple , 1953
ID : C5800392
MFG : 21 / 09 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1