บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800098


พระปิดตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์กลีบบัว พ.ศ.2523
Pra Pidta , Luang Phor Koon , Phan On Temple , 1980
ID : C5800098
MFG : 06 / 04 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1