บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800028


พระรอด วัดพระสิงห์ พ.ศ.2496 พิมพ์หน้าหนูใหญ่
Pra Rod , Pra Singh Temple , 1953
ID : C5800028
MFG : 23 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1