บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800016


พระบูชาหลวงปู่แหวน เจดีย์หลวง พ.ศ.2521
Loung Pu Waen , Chedi Luang Temple , 1978
ID : C5800016
MFG : 17 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1