บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6301641


พระรอดบังไพร กรุหมูบุ่น จ.เชียงใหม่
Pra Rod Bangpai Kru Mu Boon , ChiangMai Province
ID : B6301641
MFG : 18 / 05 / 2563


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1