บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6201582


พระคง จ.ลำพูน (ชำรุด)
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6201582
MFG : 29 / 07 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1