บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6101492


พระป๋วย จ.ลำพูน
Pra Puai , Lamphun Province
ID : B6101492
MFG : 20 / 08 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1