บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6101417


พระนารายณ์สี่กร กรุลาวทอง
Pra Narayana , Kru Laothong
ID : B6101417
MFG : 08 / 03 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1