บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001368


พระคง กรุดอยคำ-ช้างค้ำ จ.เชียงใหม่
Pra Kong , Kru Doikham-Changkham , Chiang Mai
ID : B6001368
MFG : 23 / 10 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1