บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001331


พระกรุดอยไซ ชินเขียว จ.ลำพูน
Pra Kru Doisai , Lamphun Province
ID : B6001331
MFG : 04 / 10 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1