บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900654


พระนางบ่อสวก จ.น่าน
Pra Nang Borsuak , Nan Province
ID : B5900654
MFG : 27 / 03 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1