บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900618


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B5900618
MFG : 22 / 02 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1