บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900560


พระนางบ่อสวก จ.น่าน
Pra Nang Borsuak , Nan Province
ID : B5900560
MFG : 24 / 01 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1