บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800291


พระบาง จ.ลำพูน
Pra Bang , Lam Phun Province
ID : B5800291
MFG : 11 / 05 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1