บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800278


พระลือหน้ามงคล จ.ลำพูน
Pra Leu , Namongkhon , Lam Phun Province
ID : B5800278
MFG : 11 / 05 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1