บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800085


พระคง กรุวัดดอยคำ จ.เชียงใหม่
Pra Kong , Kru Doikham , Chiang Mai
ID : B5800085
MFG : 06 / 03 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1