พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
โชว์พระเกจิอาจารย์ล้านนา

พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ


พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ

   
 

พระปิดตาเงินล้าน หลวงปู่สังข์ หรือ “พระภควัมปติ” ลักษณะขัดสมาธิเพชร ทรงจีวรลายดอกพิกุลตามอย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือคติการสร้างพระปิดตามหาลาภตามอริยประเพณี “พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่ทิม อิสฺสริโก) วัดละหารไร่ จ.ระยอง” และยึดรูปแบบพระปิดตา ปี พ.ศ.2516 รุ่นแรกของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง พระกรรมฐานรูปสำคัญของล้านนา จัดเป็นพุทธศิลป์ที่ลงตัวงดงามแห่งยุคปัจจุบัน สร้างขึ้นในโอกาสอันเป็นมงคลที่ “พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) เจริญอายุวัฒนมงคล 90 ปี 70 พรรษา ในปี พ.ศ.2563 ปฐมฤกษ์พิธีอธิษฐานจิตวาระที่ 1 พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตมวลสารเกษรดอกไม้มงคล สำหรับนำไปบดผสมเป็นองค์พระ ณ โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อปัดเป่าอุปัทวะโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง หลังจากได้ปั้มพระปิดตาแล้วเสร็จ ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตเป็นปฐมวาระในฤกษ์วันอธิบดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ กุฏิ 88 ปีหลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ ทุติยพิธีอธิษฐานจิตวาระที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง มีพระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต 15 รูป ดังนี้ 1.พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง 2.พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) วัดป่าปางกื้ดกิตติธรรม อ.แม่แตง 3.พระครูสังวรญาณโสภณ (หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ) วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว 4.พระเทพมงคลโมลี (หลวงปู่บุญส่ง สุขปฺปตฺโต) วัดล้านนาญาณสังวราราม อ.จอมทอง 5.พระครูจันทสีลคุณ (หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทสีโล) วัดป่ากิ่วดู่ อ.ฝาง 6.พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (หลวงพ่อเจริญ จตฺตสลฺโล) วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง 7.พระครูจิตตภัทราภรณ์ (หลวงพ่อบุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ) วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง 8.พระครูสุเมธปัญญาคุณ (หลวงพ่อสุเมธ สุเมโธ) วัดสันติวนาราม อ.ฝาง 9.พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (หลวงพ่อคำหล้า วรสุวณฺโณ) วัดป่าน้ำริน อ.แม่ริม 10.พระครูปัญญาวรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปญฺโญ) วัดดอยพระเจ้าหลวง อ.แม่แตง 11.พระครูสิริบุญญวัฒน์ (หลวงพ่อเสวก สุกฺกสิริ) วัดเจติยบรรพต อ.พร้าว 12.พระราชวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อฤทธิรงค์ ญาณวโร) วัดป่าดาราภิรมย์ แม่ริม 13.พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อศรีนวล วิมโล) วัดสันติธรรม เมืองเชียงใหม่ 14.พระกิตติวิมล (พระอาจารย์อัมพร กตปุญฺโญ) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมืองเชียงใหม่ 15.พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พระอาจารย์วิเชียร สมตฺถิโก) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระเถราจารย์ในล้านนา เจริญพระพุทธมนต์ตั้งลำเต็มฉบับแบบล้านนา (สูตรมนต์ตั๋น) ในพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล 59 ปี พระราชวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตติยพิธีอธิษฐานจิตวาระที่ 3 ทำพิธีเสกเดี่ยว เจิมองค์พระ จุดเทียนชัย เมื่อรุ่งสางวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 โดย พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) ณ อุโบสถวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จตุตถพิธีอธิษฐานจิตวาระที่ 4 ทำพิธีเสกเดี่ยวในเวลาย่ำค่ำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 โดย พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) ณ กุฏิ 88 ปีหลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และทำพิธีทำลายบล๊อกพิมพ์พระปิดตาเงินล้านหลวงปู่สังข์ หลังจากการอธิษฐานจิต จำนวนการสร้างแยกเนื้อผงมวลสาระสำคัญ มีดังนี้ 1.เนื้อผงงาช้าง ตะกรุดทองคำ ปิดทองคำเปลว จำนวน 91 องค์ (กล่องกำมะหยี่สีเขียว) 2.เนื้อเกสร ตะกรุดเงิน ปัดทอง จำนวน 199 องค์ (กล่องพลาสติกบุผ้ากำมะหยี่สีขาว) 3.เนื้อผงธูปกรรมฐาน ตะกรุดเงิน ปัดทอง จำนวน 199 องค์ (กล่องพลาสติกบุผ้ากำมะหยี่สีขาว) 4.เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงิน ปัดทอง จำนวน 199 องค์ (กล่องพลาสติกบุผ้ากำมะหยี่สีขาว) 5.เนื้อผงงาช้าง จำนวน 1,500 องค์ (กล่องพลาสติกบุผ้ากำมะหยี่สีเขียว) 6.เนื้อเกสร แช่น้ำมันเกสรดอกไม้ 9 ชนิด จำนวน 1,500 องค์ (กล่องพลาสติกบุผ้ากำมะหยี่สีทอง) 7.เนื้อผงธูปกรรมฐาน จำนวน 1,500 องค์ (กล่องพลาสติกบุผ้ากำมะหยี่สีม่วง) 8.เนื้อผงใบลาน จำนวน 1,500 องค์ (กล่องพลาสติกบุผ้ากำมะหยี่สีเขียวอ่อน) 9.เนื้อผงธรรมชาติ จำนวน 1,500 องค์ (กล่องพลาสติกบุผ้ากำมะหยี่สีแดง) เนื้อผงธรรมชาตินี้ หลวงปู่เมตตามอบให้ข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ มอบให้กำลังในสังกัด พระภควัมปติ ยังอุดมไปด้วยอิทธิบารมีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.เป็นที่รักใคร่นิยมยินดี เต็มไปด้วยลาภสักการะสรรเสริญ 2.พระปิดทวารทั้ง 9 อันเป็นการปิดกั้นอาสวะกิเลสแห่งทวารเข้าออกทั้ง 9 ของร่างกาย 3.พระปิดตามหาอุตม์ อันเป็นการป้องกันสรรพภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พระปิดตาเงินล้าน รุ่นสังข์แสนล้าน นวุติมงคลสมัย สร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสที่พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) แห่งวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เจริญอายุวัฒนมงคล 90 ปี 70 พรรษา โดยไม่มีการสั่งจองหรือเช่าบูชาแต่ประการใด การสร้างครั้งนี้ได้รับเมตตาบารมีเต็มเปี่ยม จากการร่วมกันสร้างถวายหลวงปู่สังข์ เพื่อมอบเป็นพระของขวัญแด่สานุศิษย์ที่มาร่วมมุทิตาจิตในวาระสำคัญอันเป็นมงคลดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ วัดป่าอาจารย์ตื้อ

 
     
โดย : roonayut_pra   [Feedback +27 -0] [+2 -0]   Thu 24, Feb 2022 20:25:31
 
 
พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.