พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ตำนานแห่งพระมหาเถราจารย์ ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา


ตำนานแห่งพระมหาเถราจารย์ ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา


ตำนานแห่งพระมหาเถราจารย์ ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา

   
 
 ตำนานแห่งพระมหาเถราจารย์
ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา

 
 
     
โดย : beltopus   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Sun 10, Jan 2021 18:33:15
 
 
 ตำนานแห่งพระมหาเถราจารย์
ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา
 
 
โดย : beltopus    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Sun 10, Jan 2021 18:34:03

 
 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
" หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย " 
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส วิปัสสนา 
เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 13
ประธานจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 
 
โดย : beltopus    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Sun 10, Jan 2021 18:35:54

 

หลวงพ่อท่านเป็นพระสายปฏิบัติและพัฒนาทางด้านถาวรวัตถุ-รวมไปถึงการพัฒนาจิตใจ อมรมสั่งสอนญาติโยม โดยการ นำพาถือศีลปฏิบัติธรรมมาอยู่ตลอดทุกเดือนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และยังพัฒนาหนุนนำการศึกษาของนักเรียนเยาวชนไทย รวมถึงพระภิกษุ-สามเณร 

.....ที่สำคัญวัดสุทธาวาส วิปัสสนา เป็นพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงกรุงเก่าในอดีต มีพระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคมขลังมากมาย แต่ในยุคปัจจุบันนี้ หากพูดถึงพระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคมขลัง และผู้มีบุญบารมีแผ่ไปทั่วสารทิศ ตลอดจนถึงมีคุณูปการต่อบวรพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นด้าน สอนเผยแผ่กรรมฐาน พัฒนาวัดวาอาราม ช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาคณะสงฆ์เด็กเยาวชนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดานต่างๆจำนวนมาก เมื่อเอ่ยนามย่อมเป็นที่รู้จักศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธนั่นคือ

 

ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.   หรือที่รู้จักกันในนาม   “หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย”           พระภาวนาจารย์วิทยาคมขลัง    เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา   ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา   เกจิดังแห่งยุคศึกษาสรรพวิชาอาคมจากพระเกจิดังทั่วสารทิศ  และ แผ่บารมีสร้างบุญมหากุศลทานบารมี ทั่วฟ้าเมืองไทย   สมัญญานาม นักบุญแห่งสยามประเทศ “เจ้าตำรับตะกรุดมหาบารมี ๓๐ ทัศ  พระเกจิดังแห่งเมืองกรุงเก่า”    ปัจจุบันมีลูกศิษย์จำนวนมาก พุทธศาสนิกชนต่างให้ความเคารพเลื่อมใสทั่วสารทิศ     ด้วยความเคารพศรัทธาแห่งวัตถุมงคลและ ปฎิปทาคำสอน อันน่าเลื่อมใส จากวัตรปฏิบัติ และความตั้งใจ ของ  หลวงพ่อรักษ์  กล่าวคือท่านเป็นประธานจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ เป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐาน แห่งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 13    เรียก  ได้ว่าหลวงพ่อรักษ์ เป็นทั้งพระนักปฏิบัติ  และพระนักพัฒนาอย่างจริง   มีคุณูปการต่อบวรพระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งรูปหนึ่ง   และนอกจากนี้ ท่านยังสร้างบุญ บำเพ็ญบารมีสั่งสมบารมี มุ่งสู่มรรคผลนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

 
โดย : beltopus    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Sun 10, Jan 2021 18:39:18

 

หลวงพ่อท่านเป็นพระสายปฏิบัติและพัฒนาทางด้านถาวรวัตถุ-รวมไปถึงการพัฒนาจิตใจ อมรมสั่งสอนญาติโยม โดยการ นำพาถือศีลปฏิบัติธรรมมาอยู่ตลอดทุกเดือนมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

 

และยังพัฒนาหนุนนำการศึกษาของนักเรียนเยาวชนไทย รวมถึงพระภิกษุ-สามเณร 

.....ที่สำคัญวัดสุทธาวาส วิปัสสนา เป็นพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงกรุงเก่าในอดีต มีพระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคมขลังมากมายแต่ในยุคปัจจุบันนี้ หากพูดถึงพระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคมขลัง และผู้มีบุญบารมีแผ่ไปทั่วสารทิศ ตลอดจนถึงมีคุณูปการต่อบวรพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นด้าน สอนเผยแผ่กรรมฐาน พัฒนาวัดวาอาราม ช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาคณะสงฆ์เด็กเยาวชนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดานต่างๆจำนวนมาก เมื่อเอ่ยนามย่อมเป็นที่รู้จักศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธนั่นคือ

 
โดย : beltopus    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Sun 10, Jan 2021 18:42:12

 

หลวงพ่อท่านเป็นพระสายปฏิบัติและพัฒนาทางด้านถาวรวัตถุ-รวมไปถึงการพัฒนาจิตใจ อมรมสั่งสอนญาติโยม โดยการ นำพาถือศีลปฏิบัติธรรมมาอยู่ตลอดทุกเดือนมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

 

และยังพัฒนาหนุนนำการศึกษาของนักเรียนเยาวชนไทย รวมถึงพระภิกษุ-สามเณร 

.....ที่สำคัญวัดสุทธาวาส วิปัสสนา เป็นพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงกรุงเก่าในอดีต มีพระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคมขลังมากมายแต่ในยุคปัจจุบันนี้ หากพูดถึงพระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคมขลัง และผู้มีบุญบารมีแผ่ไปทั่วสารทิศ ตลอดจนถึงมีคุณูปการต่อบวรพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นด้าน สอนเผยแผ่กรรมฐาน พัฒนาวัดวาอาราม ช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาคณะสงฆ์เด็กเยาวชนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดานต่างๆจำนวนมาก เมื่อเอ่ยนามย่อมเป็นที่รู้จักศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธนั่นคือ

 
โดย : beltopus    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Sun 10, Jan 2021 18:42:42

 
ตำนานแห่งพระมหาเถราจารย์ ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.