พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

เปิดจอง เหรียญรุ่นแรก ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน วัดท


เปิดจอง เหรียญรุ่นแรก ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน  วัดท


เปิดจอง เหรียญรุ่นแรก ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน  วัดท

   
 

เปิดจอง
เหรียญรุ่นแรก 

 
     
โดย : tum101   [Feedback +15 -0] [+1 -0]   Mon 14, Oct 2019 13:54:59
 
 
 
โดย : tum101    [Feedback +15 -0] [+1 -0]   [ 1 ] Mon 14, Oct 2019 13:55:24

 
 
โดย : tum101    [Feedback +15 -0] [+1 -0]   [ 2 ] Mon 14, Oct 2019 13:55:34

 

เปิดจอง
เหรียญรุ่นแรก 

 
โดย : tum101    [Feedback +15 -0] [+1 -0]   [ 3 ] Mon 14, Oct 2019 13:58:01

 
 
พระครูอดุลยญาณประยุต
(ครูบาจันทร์ทิพย์อินฺทญาโน)
พระครูอดุลยญาณประยุต (ครูบาจันทร์ทิพย์อินฺทญาโน) เดิมอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีบิดาชื่อ นายปั้น มารดาชื่อ นางเหลียว นามสกุล อินทนนท์ เกิดวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๐ ตรงกับวันขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีกุน โดยได้เรียน และศึกษาในทางโลกจบประถมศึกษาปีที่ ๔ จากนั้นได้บรรพชาเป็น สามเณรจันทร์ทิพย์ อินทนนท์ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ณ วัดม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออายุ ๑๔ ปี โดยมีพระครูธรรมบัณฑิต วัดร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อครั้งที่ยังเป็นสามเณรได้ปฏิบัติกิจวัตรอันดีงามพร้อมศึกษาพระธรรมในพระไตรปิฎก จนเข้าใจตามที่พระอุปัชฌาย์ได้พร่ำสอน และในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๐ เมื่ออายุได้ ๒๐ปี ได้เข้าอุปสมบท ณ วัดม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูธรรมบัณฑิต วัดร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระอินเหลา สุจิตฺโต (พระครูธรรมโกศล) และพระอธิการเสาร์ เขมิโย (พระครูอภินันท์เขมธรรม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า พระจันทร์ทิพย์อินฺทญาโน เมื่อพระจันทร์ทิพย์อินฺทญาโน ได้ศึกษาพระธรรมความรู้จากพระอุปัชฌาย์เป็นอย่างดีแล้วทั้งปริยัติธรรม และกรรมฐาน เพื่อละกิเลสชำระใจจนบริสุทธิ์ จนเกิดปัญญา สมาธิ ก็ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม
การศึกษาพระธรรมคำสอนจากครูบาอาจารย์ต่างๆ อาทิเช่น
ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึงพุทธศักราช ๒๕๑๔ ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกฤษณา (ดอยยาว) ได้มีโอกาสเข้าไปกราบ และฝากตัวเป็นศิษย์ต่อครูบาชุ่ม โพธิโก ที่วัดชัยมงคล (วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรม อักขระ เลขยันต์ วิชาต่างๆ และท่านครูบาชุ่ม โพธิโก ได้เมตตามอบจีวรของท่านแบบเต็มผืนไว้ให้ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ไว้ด้วย โดยที่ปัจจุบันจีวรผืนนี้ยังอยู่ที่ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน เก็บรักษาเอาไว้ที่วัดม่วงม้าใต้
ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ถึงพุทธศักราช ๒๕๒๒ ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ของ ครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโล วัดป่าดอนมูล อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาร่ำเรียนวิชาต่างๆนาๆจากครูบา คำแสน คุณาลงฺกาโล เรียกว่าจะทุกอย่างก็ว่าได้ทั้งวิชาการสร้างตะกรุด ผ้ายันต์ และเครื่องรางต่างๆรวมไปถึงวิชาการสร้างวัวธนู ของครูบาคำแสนที่มีชื่อเสียงอันโด่งดัง
ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ถึงพุทธศักราช ๒๕๓๖ ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ของ ครูบาหล้า จนฺโท (หลวงปู่หล้าตาทิพย์) วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรม และวิชาต่างๆรวมถึงคอยดูแลปรนนิบัติจนกระทั่งครูบาหล้า จนฺโท (หลวงปู่หล้าตาทิพย์) มรณภาพ
ลูกศิษย์คนสนิทของครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน
 
โดย : tum101    [Feedback +15 -0] [+1 -0]   [ 4 ] Mon 14, Oct 2019 14:00:12

 
เปิดจอง เหรียญรุ่นแรก ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน วัดท : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.