พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
โชว์พระเกจิอาจารย์ล้านนา

พระร่วงรางปืนกะไหล่ทอง วัดพระสิงห์ ปี ๒๕๑๒ ( องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำเก่ากะไหล่ทองตัวจริงเสียงจริง


พระร่วงรางปืนกะไหล่ทอง วัดพระสิงห์ ปี ๒๕๑๒ ( องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำเก่ากะไหล่ทองตัวจริงเสียงจริง


พระร่วงรางปืนกะไหล่ทอง วัดพระสิงห์ ปี ๒๕๑๒ ( องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำเก่ากะไหล่ทองตัวจริงเสียงจริง

   
 
พระร่วงรางปืนกะไหล่ทอง วัดพระสิงห์ ปี ๒๕๑๒ ( องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำเก่ากะไหล่ทองตัวจริงเสียงจริง )
 
พิธีใหญ่ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระร่วงรางปืนหลังแบบ วัดพระสิงห์ ปี ๒๕๑๒ 
 
พิธีใหญ่ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาเป็นประธานในพระราชพิธีพุทธาภิเษก ณ.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อทรงเททองเป็นปฐมฤกษ์ ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ โดยมีพิธีพุทธาภิเษกวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๒ รายนามพระเกจิอาจารย์ ที่ร่วมในพิธีพุทธาษิเษก
 
๑. หลวงพ่อคล้าย วัดจันดี นครศรีธรรมราช 
๒. พระเทพวิสุทธิเมธี ( เจีย ) วัดพระเชตุพน กทม.
๓. พระครูวิริยะกิติ ( โต๊ะ ) วัดประดู่ฉิมพลี กทม. 
๔. พระครูโสภณกัลยาณมิตร ( เส่ง ) วัดกัลยานิมิตร กทม. 
๕. พระครูปลัดสงัดคณิสสโร วัดพระเชตุพน กทม. 
๖. หลวงพ่อก๊ก วัดดอนขมิ้น กาญจนบุรี 
๗. หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม อยุธยา 
๘. หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา 
๙. หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ อยุธยา 
๑๐. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตรา อยุธยา 
๑๑. พระครูพิพัฒน์สิริธร ( หลวงพ่อคง ) วัดบ้านสวน พัทลุง
๑๒. พระอาจารย์ชินะวโรภิกขุ ( หลวงพ่อนำ ) วัดดอนศาลา พัทลุง 
๑๓. หลวงพ่อเล็ก วัดดินแดง นครปฐม 
๑๔. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ ลพบุรี 
๑๕. หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี 
๑๖. พระครูวิสัยโสภณ ( หลวงพ่อทิม ) วัดช้างไห้ ปัตตานี นอก จากท่านจะมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้แล้ว ยังได้มอบพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ มอบให้แก่ทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อมร่วมทำบุญกุศลอีกด้วย 
๑๗. หลวงพ่อแดง วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สมุทรสงคราม 
๑๘. หลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี 
๑๙. หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง พิจิตร 
๒๐. หลวงพ่อจ้อน วัดเจ็ดริ้ว สมุทรสาคร 
๒๑. พระวิบูลย์เมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 
๒๒. พระอาจารย์สมคิด วัดรังโฆษิตาราม สุพรรณบุรี 
๒๓. พระราชมุนี วัดปทุมวนาราม กทม. 
๒๔. พระอริยเมธี วัดปทุมวนาราม กทม. 
๒๕. พระครูพุทธิวัฒน์ วัดธรรมจักร พิษณุโลก 
๒๖. พระครูอภัยจริยานิยม ( ตุ้ย ) วัดใหม่ พิษณุโลก 
๒๗. ครูบาวัง วัดบ้านเด่น ตาก 
๒๘. พระราชวิสุทธิ วัดสวนดอก ลำปาง 
๒๙. พระอาจารย์สม วัดหัวข่วง ลำปาง 
๓๐. พระอาจารย์ชุม วัดเกาะ ลำปาง 
๓๑. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง 
๓๒. พระราชปัญญาโสภณ วัดราชนัดดาราม กทม. 
๓๓. พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม กทม. 
๓๔. หลวงพ่อเปี่ยม วัดเทพธิดา กทม. 
๓๕. พระพิธีธรรม ๔ รูป วัดราชนัดดา กทม. 
๓๖. พระพิธีธรรมรามัญ ๔ รูป วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี 
๓๗. พระพิธีธรรม ภาคพายัพ สำนักจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
 
สำหรับ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย พระร่วงยืนหลังรางปืนฯลฯ ครั้งนี้ เจ้าพิธีในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกได้แก่พระอาจารย์ไสว สุมโน วัดราชนัดดารามวรวิหาร กทม สำหรับวัตถุมงคลส่วนหนึ่งมอบให้ทหารกับตำรวจที่ปฏิบัติราชการชายแดน และอีกส่วนหนึ่งได้นำไปบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาเป็นประธานในพระราชพิธีพุทธาภิเษก ณ.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อทรงเททองเป็นปฐมฤกษ์ ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ โดยมีพิธีพุทธาภิเษกวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๒ รายนามพระเกจิอาจารย์ ที่ร่วมในพิธีพุทธาษิเษก
 
๑. หลวงพ่อคล้าย วัดจันดี นครศรีธรรมราช 
๒. พระเทพวิสุทธิเมธี ( เจีย ) วัดพระเชตุพน กทม.
๓. พระครูวิริยะกิติ ( โต๊ะ ) วัดประดู่ฉิมพลี กทม. 
๔. พระครูโสภณกัลยาณมิตร ( เส่ง ) วัดกัลยานิมิตร กทม. 
๕. พระครูปลัดสงัดคณิสสโร วัดพระเชตุพน กทม. 
๖. หลวงพ่อก๊ก วัดดอนขมิ้น กาญจนบุรี 
๗. หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม อยุธยา 
๘. หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา 
๙. หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ อยุธยา 
๑๐. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตรา อยุธยา 
๑๑. พระครูพิพัฒน์สิริธร ( หลวงพ่อคง ) วัดบ้านสวน พัทลุง
๑๒. พระอาจารย์ชินะวโรภิกขุ ( หลวงพ่อนำ ) วัดดอนศาลา พัทลุง 
๑๓. หลวงพ่อเล็ก วัดดินแดง นครปฐม 
๑๔. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ ลพบุรี 
๑๕. หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี 
๑๖. พระครูวิสัยโสภณ ( หลวงพ่อทิม ) วัดช้างไห้ ปัตตานี นอก จากท่านจะมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้แล้ว ยังได้มอบพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ มอบให้แก่ทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อมร่วมทำบุญกุศลอีกด้วย 
๑๗. หลวงพ่อแดง วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สมุทรสงคราม 
๑๘. หลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี 
๑๙. หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง พิจิตร 
๒๐. หลวงพ่อจ้อน วัดเจ็ดริ้ว สมุทรสาคร 
๒๑. พระวิบูลย์เมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 
๒๒. พระอาจารย์สมคิด วัดรังโฆษิตาราม สุพรรณบุรี 
๒๓. พระราชมุนี วัดปทุมวนาราม กทม. 
๒๔. พระอริยเมธี วัดปทุมวนาราม กทม. 
๒๕. พระครูพุทธิวัฒน์ วัดธรรมจักร พิษณุโลก 
๒๖. พระครูอภัยจริยานิยม ( ตุ้ย ) วัดใหม่ พิษณุโลก 
๒๗. ครูบาวัง วัดบ้านเด่น ตาก 
๒๘. พระราชวิสุทธิ วัดสวนดอก ลำปาง 
๒๙. พระอาจารย์สม วัดหัวข่วง ลำปาง 
๓๐. พระอาจารย์ชุม วัดเกาะ ลำปาง 
๓๑. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง 
๓๒. พระราชปัญญาโสภณ วัดราชนัดดาราม กทม. 
๓๓. พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม กทม. 
๓๔. หลวงพ่อเปี่ยม วัดเทพธิดา กทม. 
๓๕. พระพิธีธรรม ๔ รูป วัดราชนัดดา กทม. 
๓๖. พระพิธีธรรมรามัญ ๔ รูป วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี 
๓๗. พระพิธีธรรม ภาคพายัพ สำนักจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
 
สำหรับ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย พระร่วงยืนหลังรางปืนฯลฯ ครั้งนี้ เจ้าพิธีในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกได้แก่พระอาจารย์ไสว สุมโน วัดราชนัดดารามวรวิหาร กทม สำหรับวัตถุมงคลส่วนหนึ่งมอบให้ทหารกับตำรวจที่ปฏิบัติราชการชายแดน และอีกส่วนหนึ่งได้นำไปบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย
 
     
โดย : วัฒน์พะเยา   [Feedback +9 -0] [+0 -0]   Mon 9, Sep 2019 16:35:26
 
 
 
โดย : วัฒน์พะเยา    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Mon 9, Sep 2019 16:35:47

 
พระร่วงรางปืนกะไหล่ทอง วัดพระสิงห์ ปี ๒๕๑๒ ( องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำเก่ากะไหล่ทองตัวจริงเสียงจริง : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.