พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
แอนติคและเครื่องราง

สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม เชียงใหม่ ปี ๒๕๑๘ กะไหล่เงิน


สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม เชียงใหม่ ปี ๒๕๑๘ กะไหล่เงิน


สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม เชียงใหม่ ปี ๒๕๑๘ กะไหล่เงิน

   
 
สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม เชียงใหม่ ปี ๒๕๑๘ กะไหล่เงิน
 
จัดสร้างโดยพระอาจารย์สีอ่องวัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพ เจ้าตำหรับปรอทกินทอง ร่วมกับพระอาจารย์สนิท วัดช่างฆ้องเชียงใหม่
ปลุกเสกให้วัดบุพพารามเพื่อให้บูชาหาทุนสร้างหอมณเฑียรธรรม ตัวนี้สภาพสวยกะไหล่ทองเดิม ๆ ครับ สิงห์รุ่นนี้มีพิธีดีมีเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกมากมาย
 
พิธีแรก ปลุกเสกในโบสถ์มหาอุดเกาแก่ของวัดบุพพารา อาทิ ครูบาคำแสน วัดสวนดอก ครูบาคำแสน วัดป่าดอนมูล ครูบาสิงหฺวิชัย วัดฟ้าฮ้าม
 
และได้นำเข้าพิธี พระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี ๒๕๑๙ ณ วัดบุพผาราม จ.เชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงประกอบพิธี หล่อทรงสายสูตรที่ทรงถือขณะประกอบพิธี ปรากฏแสงที่สายสูตร(ดังในภาพประกอบ ใน "พระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก " ปี ๒๕๑๙
๑.สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ
๒.สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ
๓.สมเด็จพระธีรญาณ วัดจักวรรดิ์ฯ
๔.พระวิสุทธิวงศ์ศาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ
๕.พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตรฯ
๖.พระธรรมวโรดม วัดปทุมคงคา
๗.พระพุทธวงศ์มุนี วัดเบญจมบพิตร
๘.พระธรรมโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย
๙.พระเทพวิสุทธิโสภณ เชียงราย
๑๐.พระเทพวิสุทธี วัดเจดีย์หลวง
๑๑.ครูบาคำแสน อินทจักโก วัดสวนดอก
๑๒.ครูบาคำแสน คุณารังกาโร วัดป่าดอนมูล
๑๓.ครูบาอินทจักร วัดน้ำบ่อหลวง
๑๔.ครูบาพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า
๑๕.หลวงปู่ฉิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาบ่อง
๑๖.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง
๑๗.ครูบาอินถา วัดเชียงมั่น
๑๘.ครูบาจันทร์แก้ว วัดดอกเอื้อง
๑๙.พระครูสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม
๒๐.ครูบาบุญมี วัดท่าสต๋อย
๒๑.ครูบาคำปัน วัดหม้อคำตวง
๒๒.ครูบาปั๋น วัดกู่คำ
๒๓.ครูบาแก้ว วัดวิเวกวนาราม
๒๔.ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง
๒๕.ครูบาจินะ วัดท่าข้าม
๒๖.ครูบาคำตัน วัดดอนจืน
๒๗.พระอาจารย์ทองบัว วัดโรงธรรม
๒๘.ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี
๒๙.พระประสาท วัดจามเทวี
๓๐.พระราชสุมนต์มุนี วัดราชบพิธฯ
๓๑.ครูบาชุ่ม วัดวังมุย
๓๒.พระญาณวีราคม วัดดอนเจดีย์
๓๓.ครูบาเมือง วัดท่าแหน
๓๔.ครูบาคำแสน วัดท่าแหน
๓๕.พระอินทวิชยาจารย์ วัดคะตึก
๓๖.ครูบาอินโต วัดบุญยืน
๓๗.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
๓๘.ครูบาหล้า วัดดอยคู่ค้าง
๓๙.พระราชรัตนมุนี วัดพระบาทมิ่งเมือง
๔๐.พระชยานันทมุนี วัดพญาภู
๔๑.พระญาณมงคล วัดมหาวัน
๔๒.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
๔๓.หลวงพ่อนอ วัดกลาง
๔๔.หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน
๔๕.หลวงพ่อเนื่อง วัดจุรามณี
๔๖.หลวงพ่อถีร วัดป่าเรไลย์
๔๗.หลวงพ่อฤษีลิงดำ วัดท่าซุง
๔๘.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
๔๙.พระอาจารย์สำราญ วัดเขาตะเคลา​
 
 
สิงห์มหามงคลเจ้าพ่อดำซึงเป็นเครื่องรางอันมีประสบการณ์มากมายของวัดบุพพาราม
เครื่องราง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จฯประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง ที่พระราชทานให้เป็นมรดกแก่ปวงชนชาวไทย
 
 
     
โดย : วัฒน์พะเยา   [Feedback +9 -0] [+0 -0]   Sun 12, May 2019 13:16:30
 
 
 
โดย : วัฒน์พะเยา    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Sun 12, May 2019 13:16:47

 
 
โดย : วัฒน์พะเยา    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Sun 12, May 2019 13:17:02

 
 
โดย : วัฒน์พะเยา    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Sun 12, May 2019 13:17:14

 
สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม เชียงใหม่ ปี ๒๕๑๘ กะไหล่เงิน : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.