พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

สรุป วัตถุมงคลอายุวัฒนมงคล 45 ปี พระอาจารย์อ๊อดวัดดอนแก้ว 2562


สรุป วัตถุมงคลอายุวัฒนมงคล 45 ปี พระอาจารย์อ๊อดวัดดอนแก้ว 2562


สรุป วัตถุมงคลอายุวัฒนมงคล 45 ปี พระอาจารย์อ๊อดวัดดอนแก้ว 2562

   
 

สรุป วัตถุมงคลอายุวัฒนมงคล 45 ปี พระอาจารย์อ๊อดวัดดอนแก้ว 2562 ชุดแรก

ท้าวเวสสุวรรณมหาเทพจุติ(ยักษ์จิ๋วหน้าเทพ)

1.ชุดลองพิมพ์

            -เนื้อนาค สร้างจำนวน 16 องค์

            -เนื้อเงิน สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อเงินรุ้ง สร้างจำนวน 2 องค์

            -เนื้อนวะ สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อนวะรมดำ สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อทองทิพย์ สร้างจำนวน 1 องค์

2.ชุดวัตถุมงคลที่ออกให้บูชา

            -เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 25 องค์

            -เนื้อเงิน สร้างจำนวน 99 องค์

            -เนื้อนวะ สร้างจำนวน 399 องค์

            -เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างจำนวน 90 องค์

            -เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 124 องค์

            -เนื้อทองทิพย์ สร้างจำนวน 699 องค์

            -เนื้ออัลปาก้า สร้างจำนวน 315 องค์ ฟิล์มทองพุทธศิลป์โดยคุณสินชัย ศักดิ์อนุชัยชาญ        พร้อมครอบครัวได้สร้างถวายร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อ๊อด

3.ชุดวัตถุมงคลอื่นๆ

            -ท้าวเวสสุวรรณงาแกะ ขนาดสูง 1 นิ้ว สร้างจำนวน 9 องค์

                                                  ขนาดสูง 1.5 ซม.สร้างจำนวน 5องค์

            -เทพศาสตรากระบองไม้(พยุง)แปดเหลี่ยม ขนาดยาว9.5ซม. สร้างจำนวน 108 เล่ม

            -ตระกรุดหัวใจท้าวเวสพอกครั่งมัดแขวน เชือกแดง 500 เส้น เชือกขาว 300 เส้น

            -เหรียญแปดเหลี่ยมเขามังกรเทพปิโย สร้างถวายวัดหลงซานซื่อครบรอบ 108 ปี       ประเทศสิงคโปร์

                        ชุดลองพิมพ์

                                    -เนื้อเงิน สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                                    -เนื้อนวะ สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                                    -เนื้อชนวน สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                                    -เนื้อเหลือง สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                                    -เนื้อแดง สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                        ชุดที่ออกให้บูชาและนำถวายวัดหลงซานซื่อ

                                    -เนื้อทองคำสร้างจำนวน  9 เหรียญ                

                                    -เนื้อเงิน สร้างจำนวน 108 เหรียญ

                                    -เนื้อตะกั่ว สร้างจำนวน 108 เหรียญ

                                    -เนื้อทองเหลือง สร้างจำนวน 208 เหรียญ

                                    -เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 1,500 เหรียญ (ขอนำกลับมาแจกศรัทธาญาติโยมประเทศไทย 500 เหรียญ)

                                   

ขอบคุณผู้ศรัทธาใจบุญทุกท่านที่ได้มีจิตเจตนาสร้างบุญบารมีร่วมกัน ขอให้ทุกท่านมี สุขภาพดี ชีวิตดี ครอบครัวดี การงานการเงินดี มิตรสหายดี โชคดี สำเร็จสมปรารถนาทุกอย่างครับ

 
     
โดย : khayomwat   [Feedback +24 -1] [+1 -0]   Thu 31, Jan 2019 13:52:39
 
 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 1 ] Thu 31, Jan 2019 13:54:11

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 2 ] Thu 31, Jan 2019 13:54:56

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 3 ] Thu 31, Jan 2019 13:55:21

 

ชุดลองพิมพ์

            -เนื้อนาค สร้างจำนวน 16 องค์

            -เนื้อเงิน สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อเงินรุ้ง สร้างจำนวน 2 องค์

            -เนื้อนวะ สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อนวะรมดำ สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 1 องค์

            -เนื้อทองทิพย์ สร้างจำนวน 1 องค์

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 4 ] Thu 31, Jan 2019 13:57:24

 

-เนื้ออัลปาก้า สร้างจำนวน 315 องค์ ฟิล์มทองพุทธศิลป์โดยคุณสินชัย ศักดิ์อนุชัยชาญ พร้อมครอบครัวได้สร้างถวายร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อ๊อด

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 5 ] Thu 31, Jan 2019 13:59:11

 

-ท้าวเวสสุวรรณงาแกะ ขนาดสูง 1 นิ้ว สร้างจำนวน 9 องค์

                                 ขนาดสูง 1.5 ซม.สร้างจำนวน 5องค์

-เทพศาสตรากระบองไม้(พยุง)แปดเหลี่ยม ขนาดยาว9.5ซม. สร้างจำนวน 108 เล่ม

-ตระกรุดหัวใจท้าวเวสพอกครั่งมัดแขวน เชือกแดง 500 เส้น เชือกขาว 300 เส้น

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 6 ] Thu 31, Jan 2019 14:02:15

 

-เหรียญแปดเหลี่ยมเขามังกรเทพปิโย สร้างถวายวัดหลงซานซื่อครบรอบ 108 ปี       ประเทศสิงคโปร์

                        ชุดลองพิมพ์

                                    -เนื้อเงิน สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                                    -เนื้อนวะ สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                                    -เนื้อชนวน สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                                    -เนื้อเหลือง สร้างจำนวน 2 เหรียญ

                                    -เนื้อแดง สร้างจำนวน 2 เหรียญ

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 7 ] Thu 31, Jan 2019 14:04:57

 

-เนื้อชนวน สร้างจำนวน 2 เหรียญ

-เนื้อเหลือง สร้างจำนวน 2 เหรียญ

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 8 ] Thu 31, Jan 2019 14:06:59

 

-เนื้อแดง สร้างจำนวน 2 เหรียญ

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 9 ] Thu 31, Jan 2019 14:07:39

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 10 ] Thu 31, Jan 2019 14:12:06

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 11 ] Thu 31, Jan 2019 14:12:52

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 12 ] Thu 31, Jan 2019 14:13:33

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 13 ] Thu 31, Jan 2019 14:13:50

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 14 ] Thu 31, Jan 2019 14:14:37

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 15 ] Thu 31, Jan 2019 14:14:56

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 16 ] Thu 31, Jan 2019 14:15:22

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 17 ] Thu 31, Jan 2019 14:15:41

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 18 ] Thu 31, Jan 2019 14:15:59

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 19 ] Thu 31, Jan 2019 14:16:31

 
สรุป วัตถุมงคลอายุวัฒนมงคล 45 ปี พระอาจารย์อ๊อดวัดดอนแก้ว 2562 : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.